Què és el servei?

És un servei esporàdic o fix de transport especial que, de manera complementària i progressiva, dóna resposta a les necessitats de transport d’aquelles persones que per les seves característiques de discapacitat, no poden fer ús dels transport públic ordinari per a alguns dels seus desplaçaments quotidians.

Què ofereix?

Possibilita que les persones amb discapacitat puguin fer desplaçaments esporàdics entre municipis de l’AMB i entre aquests municipis i Barcelona o l’Hospitalet de Llobregat, que són no recurrents, amb multiplicitat d’orígens i destinacions i que, en general, no es poden programar fàcilment amb poca antelació.

A qui s’adreça?

 • El servei fix s’adreça a persones majors de 65 anys que estiguin en situació de dependència o a persones amb certificat de discapacitat i barem de mobilitat reconegut i que assisteixin a un recurs especialitzat diürn.
 • El servei esporàdic s’adreça a persones amb certificat de discapacitat i barem de mobilitat reconegut i que, a més, compleixen algun dels requisits següents:
  • Ser usuari o usuària de cadira de rodes.
  • Utilitzar crosses o bastons per caminar.
  • Presentar una insuficiència respiratòria greu.
  • Presentar una insuficiència o malaltia cardíaca greu.
  • Presentar algun trastorn greu de conducta que impossibiliti l'ús d'un transport públic.

Com s’hi pot accedir?

Presencialment, adreçant-se a la Secció de Serveis Socials de l’Ajuntament del Prat.

Cost del servei

L'accés al servei és gratuït, però està subjecte a disponibilitat pressupostària.

Temes relacionat

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Àpats a domicili

Àpats de qualitat per a les persones grans amb dependència.

Arranjaments a l'habitatge

Reformes per millorar l’accessibilitat, la seguretat i l’habitabilitat de la llar.

Casal Municipal de Gent Gran El Remolar

Espai de trobada i de relació per a la gent gran del Prat.

Centre de dia

Acollida diürna de persones grans amb necessitats de supervisió o assistència.

Grup de suport emocional per a familiars cuidadors

Intercanvi d’experiències i aprenentatge mutu.