Logo projecte Antenes

Antenes és un projecte comunitari promogut pel Servei d’Acció Social de l’Ajuntament del Prat i desenvolupat amb la col·laboració del veïnat, dels comerços, de professionals de diversos serveis públics, de persones voluntàries i de les entitats de la ciutat.

La finalitat d’aquest projecte és detectar situacions de solitud no desitjada o situacions de molta fragilitat per tal que la persona pugui arribar als professionals que la poden ajudar i pugui refer nous vincles amb la comunitat.

Antenes també pretén sensibilitzar la comunitat i treballar perquè s’impliqui en el projecte, potenciar el voluntariat i activar la xarxa cívica de la ciutat.

Per dur a terme aquest projecte es preveuen les fases següents:

 1. Detecció de les situacions de solitud per part de les “Antenes”, professionals, veïnat, entitats, comerços, etc.
 2. Comunicació de la situació al Servei d’Acció Social, projecte “Antenes. Al Prat no estic sol/sola”
 3. Valoració professional i interdisciplinària, conjuntament amb la persona, per avaluar les seves necessitats i buscar-hi les millors solucions
 4. Seguiment professional, acompanyament de persones voluntàries i activació de la xarxa cívica

VALORS

 • Mirada respectuosa i amable de la ciutadania en la detecció de possibles situacions de fragilitat
 • Importància del voluntariat
 • Es treballa per unes entitats i equipaments més acollidors i implicats en la cohesió social.
 • Es treballa perquè la nostra ciutat sigui més inclusiva, respectuosa i amable. 

Projectes Antenes. Al Prat no estic sol/a

Projecte Antenes

Diptic Antenes (pdf - 432522 bytes)

Et sents sol/a (pdf - 350901 bytes)

Vols colaborar (pdf - 366855 bytes)

A persones susceptibles de patir solitud i aïllament, de qualsevol edat, ja que la solitud pot afectar tothom, no només les persones grans.

A persones que per la seva situació vulguin o necessitin el suport del programa Antenes: dones cuidadores; nouvinguts i nouvingudes; adolescents i joves en situació de solitud no desitjada; víctimes d’assetjament; adults sense xarxa social que hagin patit una pèrdua, una separació, sense ocupació per atur o per jubilació; persones amb problemes de salut, físics i d’addiccions; i en general, persones que per diversos motius es puguin sentir excloses del seu entorn.

 • Detectar persones de qualsevol edat que pateixen situacions d’aïllament o solitud.
 • Prevenir l'aïllament de les persones grans i evitar situacions d'exclusió. Detectar possibles situacions de dificultat i facilitar que siguin ateses per serveis específics.
 • Construir vincles entre els diversos agents que hi intervenen: equip del programa, professionals, voluntariat i persones afectades.
 • Acompanyar les persones afectades cap al servei o programa que les pugui atendre.
 • Minimitzar els riscos i garantir el benestar d’aquestes persones amb la complicitat del seu entorn.
 • Estimular la corresponsabilitat ciutadana i sensibilitzar la ciutadania sobre les causes i els riscos de l'exclusió social en la gent gran.
 • Potenciar que les persones sensibles amb la comunitat puguin ser Antenes veïnals i comunitàries.
 • Contribuir a millorar l'ambient de convivència intergeneracional al Prat. Gaudir d’un bon veïnatge.

Per ser una Antena cal “mirar” la solitud no desitjada. Per detectar-la s’han d’observar aspectes com els següents:

 • Si creus que una persona ja no surt al carrer o ha canviat de rutines.
 • Si creus que és víctima d’un abús econòmic o psicològic per part d’algú del seu entorn i que actualment no pot defensar-se.
 • Si creus que per barreres arquitectòniques de l’habitatge o per falta de mobilitat, corre risc d’aïllament.
 • Si creus que se sent sola i no té xarxa de suport.
 • Si creus que està patint assetjament per part dels iguals (companys de classe, de feina...).
 • Si creus que pateix rebuig i exclusió per part del seu entorn.
 • Altres situacions que creguis que estan produint patiment emocional a la persona. 

Antenes va néixer l’any 2013 per prevenir i detectar l'aïllament i el risc social de les persones grans. Es tractava de localitzar, a través de la  mateixa comunitat, aquelles persones grans que vivien soles i no tenien xarxa de suport i que, per tant, podien tenir dificultats per dur a terme les activitats de la vida diària.

La prioritat va ser facilitar a aquestes persones grans  que poguessin continuar vivint a casa seva amb qualitat de vida tant de temps com fos possible. També es volia enfortir el sentiment de pertinença a la ciutat i augmentar la participació per a la inclusió social a través de la corresponsabilitat, el bon veïnatge i la sensibilització ciutadana.

 

1.236 visites programades i 689 visites realitzades ( visites no realitzades: perquè no hi volien participar, no vivien al domicili, altres)

El 31 % de les persones entrevistades han estat derivades als Serveis Socials municipals (enllaç) per tramitar algun servei.

El 3,70 % dels casos han estat detectats com a casos de risc i s’han derivat als Serveis Socials municipals (enllaç) perquè els estudiïn.

30 persones voluntàries

14 persones grans amb seguiment continuat

Fitxes relacionades

Teleassistència domiciliària

Servei per donar resposta ràpida a emergències dins del domicili.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Punt d’Informació de la Gent Gran

Espai de referència per a les persones grans del Prat.