Què és el servei?

És un servei d’acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans amb dependència. Facilita un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’assistència, i afavoreix la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.

Què ofereix?

  • Allotjament i manutenció.
  • Bugaderia i repàs de la roba.
  • Acolliment i convivència.
  • Atenció personal en les activitats de la vida diària.
  • Dinamització sociocultural.
  • Manteniment de les funcions físiques i cognitives.
  • Higiene personal.
  • Suport social.
  • Atenció familiar.
  • Garantia d’assistència sanitària.

A qui s’adreça?

A persones majors de 65 anys amb valoració de grau de dependència II o III.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Al municipi del Prat hi ha dues residències amb places públiques, Onze de Setembre i La Torreta del Prat. Tot i així, les persones interessades poden tramitar la sol·licitud a qualsevol altra residència de Catalunya amb places públiques.

Cost del servei

La Generalitat de Catalunya regula els preus públics segons els nivells de renda individual.

Temes relacionats

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Àpats a domicili

Àpats de qualitat per a les persones grans amb dependència.

Arranjaments a l'habitatge

Reformes per millorar l’accessibilitat, la seguretat i l’habitabilitat de la llar.

Casal Municipal de Gent Gran El Remolar

Espai de trobada i de relació per a la gent gran del Prat.

Centre de dia

Acollida diürna de persones grans amb necessitats de supervisió o assistència.

Grup de suport emocional per a familiars cuidadors

Intercanvi d’experiències i aprenentatge mutu.