Revista Viure+

“Viure+” creada i dirigida per la comissió de comunicació del Consell de la Gent Gran i formada per gent gran voluntària del Prat. La comissió tria i elabora els continguts i aporta idees en el disseny de la revista.

La publicació té 16 pàgines i en ella es poden trobar diverses seccions. Entre elles hi ha una bústia d’opinió on les persones lectores hi podran dir la seva i també una editorial. A més, hi ha una secció de notícies en format gràfic i un reportatge en el que es tracta un tema d’actualitat en profunditat.

Una de les seccions principals és la de l’entrevista, que descobrirà persones rellevants del Prat, sempre en relació a la gent gran.

També hi ha diferents apartats dedicats a la salut, l’oci i la cultura, així com una secció de passatemps pensats per l’estimulació cognitiva de les persones lectores.

“Viure+” tindrà una periodicitat semestral.

Revista Viure + en format digital:

Revista "Viure+" - Edició Maig 2023 (pdf - 2598265 bytes)

Revista "Viure+" - Edició novembre 2022 (pdf - 2706549 bytes)

Revista "Viure+" - Edició Maig 2022 (pdf - 2434977 bytes)

Revista "Viure+" - Edició novembre 2021 (pdf - 2398897 bytes)

Fitxes relacionades

Punt d’Informació de la Gent Gran

Espai de referència per a les persones grans del Prat.

Programa Municipal de Lleure per a la Gent Gran

Propostes que busquen conservar la salut física i psíquica de les persones grans.

Casal Municipal de Gent Gran El Remolar

Espai de trobada i de relació per a la gent gran del Prat.