Arranjaments a l'habitatge

Què és el servei?

És un programa de suport de la Diputació de Barcelona, adreçat a persones grans amb dificultats de dependència que necessiten fer adaptacions funcionals a casa seva per tal de poder mantenir l'autonomia al seu domicili.

Què ofereix?

Petites reformes i intervencions orientades a millorar, principalment, l'accessibilitat, les condicions de seguretat i habitabilitat, i adaptar el domicili per desenvolupar-hi les activitats bàsiques de la vida diària. Inclou, principalment, reformes al bany, a la cuina i col·locació d'ajudes tècniques per a l'accessibilitat.

A qui s’adreça?

El programa s'adreça a persones majors de 65 anys que es trobin preferentment en alguna d'aquestes situacions:

  • Persones amb dificultats per fer les activitats de la vida diària.
  • Persones que tinguin acreditada la condició de discapacitat o en situació de dependència.
  • Persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social. L'accés a aquest servei està condicionat al nivell de renda.

Cost del servei

Gratuït.