Què és el servei?

És un servei d’atenció domiciliària que, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar una resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona amb l’exterior.

Aquest servei es presta mitjançant el suport d’un equip de professionals i de les tecnologies de teleassistència i telealarma.

Què ofereix?

  • Contacte permanent amb l’exterior i accés als serveis de la comunitat.
  • Resposta immediata en cas d’emergència.
  • Seguretat i suport a la persona usuària i a la seva família.
  • Evitar o retardar l'ingrés residencial.

A qui s’adreça?

  • A persones majors de 80 anys o majors de 65 anys amb patologies de risc, que viuen soles o amb altres persones que no poden oferir-los suport en cas d'urgència/emergència.
  • A persones de menys de 65 anys que tinguin reconegut un grau de discapacitat superior al 75 %.

Com s’hi pot accedir?

A través dels serveis d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS) o als Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS), en cas de disposar d'un o una professional de referència dels serveis bàsics d'atenció social.

Cost del servei

Els preus públics estan regulats a l'Ordenança Fiscal núm. 20.

Temes relacionats

Respir residencial

Acollida temporal de gent gran amb dependència.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Àpats a domicili

Àpats de qualitat per a les persones grans amb dependència.

Arranjaments a l'habitatge

Reformes per millorar l’accessibilitat, la seguretat i l’habitabilitat de la llar.

Casal Municipal de Gent Gran El Remolar

Espai de trobada i de relació per a la gent gran del Prat.

Centre de dia

Acollida diürna de persones grans amb necessitats de supervisió o assistència.

Grup de suport emocional per a familiars cuidadors

Intercanvi d’experiències i aprenentatge mutu.