Intermediació en deutes de l’habitatge


Tags: Prat Espais

Què és el servei?

Servei gratuït d'informació, assessorament i intermediació per evitar la pèrdua de l'habitatge.

El servei és fruit d’un conveni amb la Diputació de Barcelona, L'Agència Catalana de l'Habitatge, el Col·legi d'Advocats de Barcelona i Càritas.

Què ofereix?

Informació, assessorament i intermediació per a les persones amb problemes per afrontar el deute hipotecari del seu habitatge.

A qui s’adreça?

Persones que estan en risc de perdre el seu habitatge habitual per no poder fer front al pagament de la hipoteca o per haver estar avaladors d’habitatges que estan en situació d’impagament.

Consulteu els requisits específics.

Com s’hi pot accedir?

S’hi accedeix a través de Prat Espais o dels Serveis Socials de l'Ajuntament. Cal sol·licitar cita prèvia, presencialment, per telèfon o per correu electrònic.

Cost del servei

Gratuït.

Serveis relacionats

Borsa d’habitatge de lloguer

Servei gratuït de mediació entre propietaris i llogaters per incrementar l'oferta d'habita

Instal·lació de plaques fotovoltaiques

Servei d'informació sobre instal·lació, tramitació de permisos i bonificacions.

Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, imprescindib

Rehabilitació energètica d’edificis

Llars més sostenibles amb reformes energètiques