Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial


Tags: Prat Espais

Què és el servei?

El servei gestiona el registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial.

La inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya és imprescindible per accedir a un habitatge amb protecció oficial, ja sigui en lloguer o en compravenda. Té una vigència de tres anys.

Què ofereix?

La inscripció permet sol·licitar habitatge protegit en el municipi on s’està empadronat i estendre la sol·licitud a altres municipis (fins a un màxim de tres).

A qui s’adreça?

A persones empadronades al Prat de Llobregat.

Com s’hi pot accedir?

Cal adreçar-se a Prat Espais i informar-se dels requisits per inscriure’s que depenen del tipus d’habitatge i de la seva ubicació.

Cost del servei

Gratuït.

Altres

La finalitat d’aquest registre és també:

  • Proporcionar informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial d’habitatges amb protecció oficial.
  • Facilitar i agilitar els processos d’adjudicació i transmissió d’habitatges protegits, i garantir, així, la màxima transparència.

Més informació

Serveis relacionats

Borsa d’habitatge de lloguer

Servei gratuït de mediació entre propietaris i llogaters per incrementar l'oferta d'habita

Instal·lació de plaques fotovoltaiques

Servei d'informació sobre instal·lació, tramitació de permisos i bonificacions.

Intermediació en deutes de l’habitatge

Servei gratuït d'informació, assessorament i intermediació per evitar la pèrdua de l'habit

Rehabilitació energètica d’edificis

Llars més sostenibles amb reformes energètiques