ODS 4.  Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom

Quina és la seva finalitat?

Aquest ODS té per finalitat garantir l’accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infància i a un ensenyament preescolar de qualitat. També s’ha de potenciar que tothom acabi l’ensenyament primari i secundari, que haurà de ser gratuït, equitatiu i de qualitat, i accedir a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, incloent-hi l’ensenyament universitari.

A més a més, es marca el repte que tot l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per promoure el desenvolupament sostenible: drets humans, igualtat de gènere, promoció d’una cultura de pau i no-violència, adopció d’estils de vida saludables, etc.  Es tracta de proporcionar a tothom accés a l’educació, la formació i el ple desenvolupament del seu potencial.

Què pot fer la ciutadania per contribuir-hi?

Projectes i serveis municipals vinculats a aquest ODS

Ajuts i Beques

Conjunt d’ajuts i beques que l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania.

Escoles Bressol Municipals

Educació no obligatòria adreçada a nens i nenes d'edats compreses entre els quatre...

Xarxa ‘Al Prat, escoles més sostenibles’

La Xarxa fomenta el desenvolupament de programes específics, la formació i l'assessoram...

Escola d’Adults Terra Baixa

Centre públic, oficial i gratuït, fundat l’any 1977.

Centre de Normalització Lingüística

El CNL El Prat de Llobregat és una institució pública destinada al coneixement, l'ús i...