Escola d’Adults Terra Baixa

Centre de Formació de Persones Adultes (CFA) Terra Baixa

El Centre de Formació de Persones Adultes Terra Baixa és un centre públic, oficial i gratuït que depèn del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Fundat l’any 1977, ha anat creixent gràcies a l’esforç i la il·lusió de tota la Comunitat Educativa.

Estudis

  • Cicle de formació instrumental (nivells 1, 2 i 3).  L’alumnat que hagi assolit els objectius obtindrà el certificat de formació instrumental i podrà cursar el següent cicle, Graduat en Educació Secundària (GES).
  • Graduat en Educació Secundària (GES: titulació equivalent a l'ESO). Aquests estudis es divideixen en 2 nivells, organitzats per mòduls de 35h cadascun. Les classes són de dilluns a divendres, 3h diàries.
  • Preparació per a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Preparació per a la prova d'accés als cicles formatius de grau superior.
  • Preparació per a la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • Anglès (nivells A1, A2 i B1) 
  • Francès (nivells A1 i A2)
  • Castellà (nivells A1, A2 i B1)
  • Català (nivells A1, A2 i B1)

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció mitjançant la Resolució ENS/280/2015, de 18 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2015 - 2016.