Imatge gràfica de l'ODS 10. Reducció de les Desigualtats

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

Quina és la seva finalitat?

La finalitat d'aquest ODS és la reducció de les desigualtats que requereix un canvi transformador. Cal redoblar els esforços per erradicar la pobresa extrema i la fam, i invertir més en salut, educació, protecció social i ocupació decent, especialment a favor de la gent jove, les persones migrants i altres col·lectius vulnerables.

Aquest objectiu aborda la inclusió social, econòmica i política de totes les persones forjant vincles i trencant barreres d’edat, gènere, classe, capacitats, llengua, origen o orientació sexual.

Què pot fer la ciutadania per contribuir-hi?

  • Respectar tot tipus de persones. També les que tenen formes d’actuar diferents de la vostra.
  • Animar els vostres fills i filles a tenir amistats de diferents cultures, ètnies i capacitats.
  • Participar en activitats de lleure, formatives, etc. que us permetin conèixer altres realitats socials i/o culturals.
  • Sigues persona voluntària a les parelles lingüístiques interculturals.
  • Col·laborar amb entitats de la ciutat que treballin en favor de la reducció de les desigualtats. En aquest link trobareu la relació d'entitats de la ciutat.
  • Lluitar contra els estereotips i contribuïr a desmuntar els rumors, que són el germen d’actituds racistes i pràctiques discriminatòries que fomenten la por i la desconfiança entre les persones.  Podeu participar en les formacions antirumors.

Projectes i serveis municipals vinculats a aquest ODS

Pla d’Accessibilitat Municipal

El Pla d’Accessibilitat Municipal és un estudi i programació d’accions amb l’objectiu d...

Pla Director de Cooperació, Justícia Global, Drets Humans i Pau, 2018 - 2023

Objectius i les línies estratègiques en matèria de cooperació per a aquest període

Pla Local d'Infància i Adolescència (PLIA)

#elpratparticipa - Procés finalitzat -

Espais de participació

Òrgans consultius de la ciutat

Taula LGTBIQ+

La Taula LGTBIQ+ és un espai de participació ciutadana que té l’objectiu de promoure...