Reforç, aprenentatge de la llengua i voluntariat lingüístic

Aprenentatge llengua nova ciutadania

El programa de Nova Ciutadania desenvolupa dos projectes que tenen com a objectiu l'aprenentatge de la llengua per part de persones immigrades i el voluntariat lingüístic per part de la ciutadania

Parelles lingüístiqes interculturals

Aquest projecte promou la interrelació entre persones immigrades i altres persones a través de sessions de conversa.

Es posen en comú persones voluntàries i persones aprenents de llengua castellana per fer sessions de conversa. L'objectiu és generar lligams interpersonals entre la ciutadania del Prat i afavorir l'acomodació de les persones estrangeres i l'aprenentatge de la llengua.

Tallers de català per a joves nouvinguts

Són activitats de reforç de l'aprenentatge de la llengua per a joves nouvinguts d'entre 12 i 16 anys que necessiten millorar el seu nivell de coneixement del català. Els tallers es realitzen el mes de juliol i són impartits per persones voluntàries.

Si voleu més informació o us agradaria participar en algun d'aquests projectes, no dubteu a enviar un correu electrònic a novaciutadania@elprat.cat.  

Temes relacionats

Projecte antirumors

Eina de combat dels rumors i estereotips que afecten negativament la convivència al Prat.

Servei municipal d'acollida a persones immigrades

Formació i informació sobre el funcionament i els recursos de la ciutat.

Taula de Nova Ciutadania

Òrgan de caràcter consultiu en l’àmbit de l’acollida de persones immigrades.