El detall del pressupost, agrupable per conceptes, es troba disponible a:

http://onvanelsmeusimpostos.elprat.cat

També es pot accedir al següent video on s'expliquen les principals diferències en el pressupost anual.