Imatge gràfica de l'ODS 10. Reducció de les Desigualtats

ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països

Quina és la seva finalitat?

La finalitat d'aquest ODS és la reducció de les desigualtats que requereix un canvi transformador. Cal redoblar els esforços per erradicar la pobresa extrema i la fam, i invertir més en salut, educació, protecció social i ocupació decent, especialment a favor de la gent jove, les persones migrants i altres col·lectius vulnerables.

Aquest objectiu aborda la inclusió social, econòmica i política de totes les persones forjant vincles i trencant barreres d’edat, gènere, classe, capacitats, llengua, origen o orientació sexual.

Què pot fer la ciutadania per contribuir-hi?

  • Respectar tot tipus de persones. També les que tenen formes d’actuar diferents de la vostra.
  • Animar els vostres fills i filles a tenir amistats de diferents cultures, ètnies i capacitats.
  • Participar en activitats de lleure, formatives, etc. que us permetin conèixer altres realitats socials i/o culturals.
  • Sigues persona voluntària a les parelles lingüístiques interculturals.
  • Col·laborar amb entitats de la ciutat que treballin en favor de la reducció de les desigualtats. En aquest link trobareu la relació d'entitats de la ciutat.
  • Lluitar contra els estereotips i contribuïr a desmuntar els rumors, que són el germen d’actituds racistes i pràctiques discriminatòries que fomenten la por i la desconfiança entre les persones.  Podeu participar en les formacions antirumors.

Projectes i serveis municipals vinculats a aquest ODS

Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya,...

Ajuts per al pagament de la hipoteca o el lloguer

Suport al dret d’accés a un habitatge digne.

Ajuts i Beques

Conjunt d’ajuts i beques que l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania.

Ajuda a domicili

Atenció domiciliària en l’àmbit de la neteja i les cures.

Programa Municipal de Lleure per a la Gent Gran

Propostes que busquen conservar la salut física i psíquica de les persones grans.

Programa municipal de les persones amb diversitat funcional

Conjunt d’actuacions que promouen la normalització de la vida quotidiana de persones...

Prat Espais

Prat Espais és una empresa municipal creada per gestionar les actuacions d'habitatge i...

3r Pla Local d'Igualtat de Gènere

#elpratparticipa - Procés finalitzat -