Imatge gràfica del Pla Local per la Diverstitat Sexual, Afectiva i de Gènere, 2019

Durant el 2019, i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, el programa municipal d'Igualtat inicia el procés d'elaboració del Pla Local per la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere. El Pla ha de ser un document estratègic que faci de guia a les polítiques municipals de diversitat per als propers anys, amb una visió integral. 

El Pla per la Diversitat Sexual, Afectiva i de Gènere té un objectiu doble:  d’una banda, ser un marc de referència per als diferents departaments municipals de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, alhora d'implementar polítiques públiques incloent-hi la perspectiva de la diversitat; de l’altra, servir per definir actuacions que cal desenvolupar a curt i mitjà termini en matèria de diversitat sexual, afectiva i de gènere.

L'elaboració del Pla per la Divesitat Sexual, Afectiva i de Gènere es  realitza partint d'una diagnosi que contempla la realitat del col·lectiu LGBTI del municipi i l'avaluació de les polítiques realitzades fins al moment. A continuació, es realiza la fase de propostes que vol recollir les diferents accions que s'hauran de desenvolupar en els propers anys.

Per al desenvolupament del Pla, en les seves diferents etapes es vol comptar amb persones i entitats del col·lectiu i/o interessades, per conèixer de primera mà necessitats i propostes.
 

Si voleu participar o més informació podeu adreçar-vos via mail a lgbti@elprat.cat, al telèfon 93 379 00 50 (ext. 5600) o presencialment a les Cases d'en Puig.Serveis de Ciutadania.