Espais de participació

Els espais de participació funcionen com a òrgans consultius, en els quals ciutadans i ciutadanes, ja siguin representants d'entitats o a títol individual, debaten i fan aportacions sobre àrees temàtiques concretes.

Consell municipal de serveis socials

Òrgan de consulta i recollida de propostes de la ciutadania.

Taula Local per a l’Habitatge

La Taula és un espai per analitzar i solucionar les problemàtiques d’accés a un habitatge digne.

Comissió d'entitats de lleure

Taula de treball conjunta entre les 7 entitats de lleure del Prat i l’Ajuntament.

Comissió de cultura popular i tradicional

Espai de coordinació i dinamització de la cultura folklòrica a la ciutat.

Comissió El Prat Solidari

Òrgan de participació ciutadana que té per finalitat potenciar la cooperació i la solidaritat del Pr

Comissió i assemblea de Carnaval

Agrupacions que coordinen els actes durant la celebració del Carnaval.

Consell d'Educació Municipal

Òrgan de participació, consulta i assessorament ciutadana en l’àmbit de l’educació i representa la c

Consell de l'FP

Plataforma estable de treball del personal professional, tècnic i el professorat de les dues adminis