Projecte Antirumors

El projecte antirumors té com a objectiu combatre els rumors i estereotips que afecten negativament la convivència entre persones i grups socials del municipi.

En aquest sentit, ofereix sessions formatives gratuïtes amb qualsevol col·lectiu ciutadà per tractar arguments i habilitats comunicatives antirumors. Qualsevol grup interessat a rebre una sessió formativa antirumors pot enviar un correu a novaciutadania@elprat.cat .

Temes relacionats

Projecte antirumors

Eina de combat dels rumors i estereotips que afecten negativament la convivència al Prat.

Servei municipal d'acollida a persones immigrades

Formació i informació sobre el funcionament i els recursos de la ciutat.

Taula de Nova Ciutadania

Òrgan de caràcter consultiu en l’àmbit de l’acollida de persones immigrades.