Ecoindústria, projecte d’economia circular

Ecoindústria és un projecte d’economia circular que es basa en millorar el resultats de les empreses, tot reduint al mínim els seus residus,  i aprofitant al màxim els seus recursos, per tal de generar un impacte ambiental i social positiu.

 1. Títol de la pràctica

Ecoindústria: Economia Circular al Delta del Llobregat

 1. Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament del Prat de Llobregat

 1. Resum de la pràctica
 • Ecoindústria és un projecte d’economia circular que es basa en millorar el resultats de les empreses, tot reduint al mínim els seus residus,  i aprofitant al màxim els seus recursos, per tal de generar un impacte ambiental i social positiu.
 • Els ajuntaments del Prat de Llobregat,  Viladecans, Gavà, Castelldefels i Sant Boi de Llobregat, juntament amb la Diputació de Barcelona (entitat cofinançadora del projecte) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (aporta una borsa d’hores d’especialistes en circularitat) , impulsen aquest projecte que convida les empreses a iniciar un procés de transformació cap a l’economia circular i la simbiosi industrial.
 • El seu objectiu principal és aconseguir un model sostenible al Delta del Llobregat a nivell ambiental, econòmic i social a través de l’impuls de l’economia circular, mitjançant assessorament i acompanyament individualitzat i tallers especialitzats per tal d’ajudar a les empreses a encarar el futur d’una manera més sostenible.
 • S’han realitzat 21 assessoraments dintre del projecte Ecoindústria s’han portat a terme a empreses del nostre municipi fins a la cinquena edició.

 

El caràcter supramunicipal d’aquest projecte li atorga una sèrie de trets diferencials:

 • Incita a col·laborar
 • Permet la innovació
 • Es retroalimenta

 

El projecte compta amb una metodologia de treball clara i estructurada encaminada a la interrelació entre les empreses participants dels 5 municipis:

 • Recopilació de dades del municipi: Agència de Residus.
 • Jornades supramunicipals de sensibilització empresarial per a la captació d’empreses.
 • Visites a empreses.
 • Formació especialitzada a les empreses en format de tallers.
 • Seguiment especialitzat amb la contractació de consultores  especialitzades en economia circular.
 • Elaboració d’un pla d’acció personalitzat per a cada empresa participant,incorporant els ODS. El pla d’acció contempla entre d’altres punts, que ha millorat amb l’aplicació del projecte i en quina mesura; l’ anàlisi global de les potencialitats de millora i la seva proposta de solució, així com  un pressupost estimat de la seva implementació.
 • Servei de Suport en la tramitació d’ajuts i fonts de finançament per poder portar a terme la implementació de les millores del pla d’acció.

 

Vinculat a aquesta metodologia de treball, cadascú dels Ajuntaments assumeix un rol dintre d’ Ecoindústria:

 • El Prat de Llobregat és el municipi responsable de la sensibilització del projecte.  En aquets 6 anys hem realitzat 6 jornades supramunicipals de presentació d’ Ecoindústria amb un total de 408 empreses assistents.
 • Sant Boi de Llobregat és responsable de la formació.
 • Viladecans  es responsabilitza de coordinar els assessoraments.
 • Gavà assumeix el rol de la comunicació del projecte.
 • Castelldefels coordina el servei de suport en la tramitació d’ajuts i subvencions.

 

 1. Elements d’innovació

Ecoindústria és un dels projectes d’economia circular més avançats de tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona per la seva combinació de la simbiosi industrial de les empreses dels municipis participants amb formació i assessorament especialitzat en economia circular i  la recerca d’ajuts i recursos.

El principal element d’innovació es aconseguir un canvi de paradigma, que implica un replantejament en l’optimització de l’ús de recursos com l’aigua, energia i materials (fonts renovables, recursos compartits, canviar d’oferir un producte a un servei), en la generació de materials i emissions (que els residus passin a ser nutrients) o iniciar nous models de negoci (pagament per ús, productes o serveis innovadors, etc.). 

En aquest sentit, l’Economia circular es pot aplicar a tota la cadena de valor (en el disseny, els materials de fabricació, el transport i distribució dels seus productes i serveis, etc) cercant la sostenibilitat i la responsabilitat amb el medi ambient sense perdre de vista la rendibilitat econòmica i social i en línea amb els objectius ODS.

Un altre element innovador i d’alt valor afegit és la seva metodologia de treball (ja descrita) encaminada a la interrelació entre les empreses participants dels cinc municipis de la zona delta i, conseqüentment, el seu caràcter supramunicipal.

 

 1. Durada de la pràctica

El projecte es troba actualment en la seva sisena edició.  Es va iniciar a l’any 2016 pels Ajuntaments de Viladecans i Gavà, posteriorment a l’any 2017 es va incorporar el Prat de Llobregat, a l’any 2018 Sant Boi de Llobregat i aquest 2022 s’ha incorporat Castelldefels. Es tracta doncs d’un projecte consolidat.

El projecte s’executa anualment.

 • Data inici Des de la signatura del conveni
 • Data finalització: 31/12/2022

 

 1. Persona o persones de contacte

David Mesa Nogueras

mesan@elprat.cat

933 790 050 ext. 5677

 1. Context i motivacions

L’any 2015, la ONU va aprovar l’agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat per a què els països emprenguin un nou camí en el que millorar la vida de tothom. L’agenda compte amb 17 objectius (ODS), que inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins al canvi climàtic, l’educació, la igualtat de la dona, la defensa del medi-ambient o el disseny de les nostres ciutats.

A nivell nacional, el Consejo de Ministros aprova el 28 de juny de 2018 el document amb les línies d’actuació per assolir els reptes que planteja l’Agenda 2030 de Nacions Unides per a un món més just i respectuós amb el medi ambients, dotat amb 837M d’euros.

L’estratègia per al desenvolupament de Catalunya a l’horitzó 2026 és el full de ruta que fixa les línies i objectius estratègics clau per garantir la transició de Catalunya cap a una economia segura, ecoeficient i de baix contingut en carboni, basada en l’eficiència, en el consum de recursos i en la minimització dels impactes sobre la salut i el medi a Catalunya i al món.

El Pla d’Actuació Municipal (2020-2023) contempla una sèrie d’objectius i accions referits a la les tres dimensions del desenvolupament sostenible, econòmic, social i ambiental. Més concretament, vinculats als objectius del projecte Ecoindústria trobem el  Eix 5: Una ciutat sostenible i en transició ecològica i energètica i també en el seu Eix 6: Una ciutat innovadora, emprenedora i promotora del talent.

Tanmateix, el Pacte Local per l’Ocupació i l’Activitat Econòmica, de l’Ajuntament del Prat de Llobregat 2018-2026, recull a l’eix estratègic I: una economia diversificada i de referència metropolitana a l’objectiu “diversificar les fonts d’activitat i impulsar el creixement econòmica fomentar iniciatives d’economia circular.”

D’acord amb l’anterior el municipi del Prat vol desenvolupar un model industrial estratègic, capil·lar, transversal, amb incidència de tots els sectors, potenciant la millora de l’ocupació, l’activitat econòmica i la sostenibilitat del nostre entorn. És en aquest sentit, que s’enquadra el desenvolupament i execució d’aquest projecte d’economia circular

 

 1.  Quins són els Objectius de la pràctica? 

Principals (generals):

El projecte Ecoindústria vol aconseguir un model sostenible al Delta del Llobregat a nivell ambiental, econòmic i social a través de l’impuls de l’economia circular.

Secundaris (específics):

 • Ser un node de referència en economia verda i circular que aporti coneixement i formació.
 • Consolidar aquesta valuosa col·laboració entre ajuntaments que aporta un alt valor afegit al projecte.
 • Detectar oportunitats de millora per actuacions futures.
 • Oferir noves oportunitats per donar resposta a futures necessitats, com ara la transformació dels models de negoci i de consum, sobre la base d’una societat inclusiva i sostenible a través de l’assessorament i acompanyament personalitzat a les empreses en el seu procés d’implementació de l’economia circular.
 • Aconseguir beneficis ambientals i econòmics per a les empreses del territori
 • Generar de llocs de treball i noves habilitats laborals

 

 1. Va tenir Diagnosi prèvia?

Sí 

Quin tipus de diagnosi es va realitzar i nom i tipus d'entitat que ha realitzat el diagnòstic 

Diagnosi prèvia de tipus extern realitzada per la consultora Symbiosi: Anàlisi de l’ecosistema industrial del Prat de Llobregat. Ecoindústria. Simbiosi a la indústria local.

Periòdicament i a nivell intern es fa recopilació i anàlisi de dades de les empreses locals per explorar sinergies i potencials projectes de col·laboració amb el teixit empresarial

 1. Indiqueu la població objectiuEl teixit empresarial del municipi del Prat de Llobregat
 1. La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions?
 • Programa d’actuació municipal del Prat de Llobregat (2020-2023)
 • Pacte local per a l’Ocupació i l’activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026)
 • Estratègia de reconstrucció social i econòmica (2020-2022)
 • Pla per a l’energia sostenible i el clima del Prat de Llobregat
 • Estratègia de desenvolupament sostenible – Agenda 2030
 • Pla de reactivació per a l’ocupació i Pacte per un nou impuls econòmica i social del Baix Llobregat-
 1. Fases i principals línies d'actuació El projecte consta de les següents fases que cada any
  es reprodueixen:
  1. Fase de sol·licitud del recurs a la Diputació.
  2. Cerca i contractació de consultores per l’assessorament, la formació i la part financera.
  3. Tallers formatius amb les empreses: sessions de treball amb les empreses dels 4 municipis que participen
   en el
   projecte on es treballen conceptes clau i es fomenta la creació de sinergies i col·laboracions.
  4. Assessorament, anàlisi i diagnosi individual de circularitat: Reunió individual de cada empresa
   interessada amb
   l'especialista en economia circular i sostenibilitat per detectar oportunitats d'aplicació en la pròpia
   empresa.
  5. Suport en la implementació d'accions circulars: Un cop l'empresa té clara l'acció que vol implementar,
   el
   programa li ofereix suport tècnic per estudiar la viabilitat i posada en marxa de l'acció.
  6. Justificació anual.
 2. Llistat d'actors que han intervingut
  • Qui o quins han intervingut?
  • En quina fase del procés han intervingut?
  • Quin tipus d'intervenció han tingut?


  Nom

  Tipus 

  Fase de la intervenció 

  Tipus d’intervenció

  Diputació

  Administració supramunicipal

  Totes

  Impulsor, financer

  Àrea Metropolitana de Barcelona

  Administració supramunicipal

  col·laboració implementació

  impulsor, financer

  Ajuntament del Prat de Llobregat

  Ajuntament

  Totes

  Totes

  Ajuntaments zona delta

  Ajuntaments

  Totes

  Totes

  Empreses participants

  CONSUM

  Aigües del Prat

  G+D Iberia S.A

  Espigoladors

  Fundació Rubricatus

  Damm

  SEAT componentes

  Lluch Essence

  Espigoladors

  Cooperativa Obrera de Viviendas

  Emilio Sanchez Academy

  Global Fragance

  SAO Prat

  Fundació Francesc Palau. Projecte Fènix

  Implementació

  Participant

 3. Quins recursos econòmics s'han emprat? Pla de Concertació de la Diputació de Barcelona
  dins del Recurs “Actuacions de suport a la industria”
  • Total euros de tot el projecte: 116.666,00 € entre 5 municipis. Total projecte  al  Prat:  25.000 € ; 14.000€ de la Diputació i 9.333€ de l’Ajuntament
  • Total euros darrer any: 90.000 € entre 4 municipis Total projecte al Prat: 25.000 €;  13.500€ de la Diputació i 9.000€ de l’Ajuntament
  • Pot explicar les característiques generals del finançament: Els Ajuntaments del Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Castelldefels, són conscients de què el foment de l’estratègia d’economia circular a la indústria, perquè sigui viable a un territori concret, ha d’anar més enllà dels límits dels seus propis municipis. Per aquesta raó van sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona per aquest any 2022 - 23,  per desenvolupar el  projecteEcoIndústria. Economia Circular al Delta del Llobregat” en el marc del Pla de Concertació de la Diputació de Barcelona dins del Recurs “Actuacions de suport a la indústria” per a la convocatòria de l’any 2022.
 4. Quines han estat les fonts dels recursos econòmics:

  Nom de la entitat que dona finançament

  Total anual (Euros)

  Total previst per tot el projecte (Euros)

  Diputació 2017

  12.000

  20.000

  Diputació 2018

  9.960

  16.600

  Diputació 2019

  15.000

  25.000

  Diputació 2020

  13.000

  22.500

  Diputació 20 21

  14.000

  23.333

  Diputació 2022

  15.000

  25.000

 5. Quins han estats els recursos humans utilitzats

  Adscripció d’una tècnica i un tècnic de personal propi per a la coordinació, implementació i desenvolupament
  del
  projecte.

 6. Altres recursos utilitzats

  Infraestructures, eines i maquinària del Centre de Promoció Econòmica de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic

 7. S’ha realitzat amb metodologia participativa? Quina? En quines fases?

  El procés participatiu és un dels aspectes clau del projecte Ecoindústria i es desenvolupa en totes les fases del
  projecte a través de taules de debat, reunions de coordinació i posada en marxa, etc. amb els diferents ajuntament
  implicats. Entrevistes en clau prospectiva amb representants, agents i experts en matèria d’economia cirucular.
  Prospecció empresarial.

 8. Comunicació realitzada (interna i externa)

  El pla de comunicació es basa en les següents canals de difusió:

 • Facebook, twitter, Instagram i You Tube
 • Publicació Butlletins municipals, butlletins de l’Àrea
 • Revista Municipal
 • Web Municipal
 • Radio municipal
 • Notes de premsa
 • Jornades i seminaris
 • Premsa nacional El periodico
 1. Quins són els principals productes de l'experiència? 
 • Generació de models circulars al teixit productiu local del territori.
 • Implantació a les empreses industrials dels diferents Ajuntaments participants estratègies basades en models circulars.
 • Implicació d'empreses i agents clau del territori i altres administracions.
 • Realització de Jornades formatives i informatives supramunicipals
 • Tallers formatius per a les empreses
 • Assessorament individualitzat i Plans d’acció de les empreses
 • Servei de Suport en la tramitació d’ajuts i fonts de finançament per poder portar a terme la implementació de les millores del pla d’acció.

 

 1. Quina documentació ha produït la pràctica? 
 • Memòries tècniques de Projecte
 • Diagnosi prèvia
 • Mostres informatives per a les empreses del territori per adequar les seves polítiques i accions al model ecoindústria
 • Plans d’acció dels assessoraments realitzats a les empreses.
 1. Quins impactes ha tingut la experiència?
 • Major implicació en sostenibilitat per part del món empresarial, comencen a crear la figura de la persona responsable en sostenibilitat que vetlli pel compliment dels ODS a la seva organització.
 • S’ha fomentat la competitivitat de les empreses a traves de millorar la sostenibilitat dels productes o serveis i, en general, en l’aplicació de millores en la sostenibilitat en totes les fases dels processos.
 • Es millora la imatge ambiental de les empreses i, en conseqüència, del municipi.
 • Es dona  impuls a la innovació en buscar nous models de negoci.
 1. S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?

Anualment es fa una justificació tècnica del projecte i els resultats obtinguts amb la seva implicació.

 1. Quin Tipus d'avaluació s'ha realitzat? I qui ha realitzat l'avaluació?

Interna. Té caràcter qualitatiu i quantitatiu i està realitzada per  l’equip tècnica que coordina el projecte

 1. Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials 

El projecte posa l’accent en el treball en xarxa per dotar d’importància al treball col·laboratiu amb el teixit econòmic del territori amb la finalitat d’avançar cap un canvi progressiu de l’actual model econòmic de producció linealcap a un nou model econòmic circular, amb una perspectiva sostenible i plural i en línea amb els objectius ODS.

Tanmateix fomenta la col·laboració entre entitats i empreses, ja que els residus que genera una poden ser aprofitats per una altra donant lloc a sinergies i col·laboracions beneficioses no només en temes ambientals sinó també econòmics, de generació de llocs de treball i noves habilitats laborals.

 1. Quins són els punts forts de la pràctica? La metodologia i el fet de ser un projecte pioner en economia circular
 1. Quins són els punts febles de la pràctica? Manca de coneixement i comunicació d’un servei tan transversal
 2. Quines són propostes de millora de la pràctica? Incrementar la visibilitat del projecte
 3. Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits Metodologia replicable en el cas de voler generar algun tipus de clúster

Ecoindústria, projecte d’economia circular

Media Root

El Refugi del Ribera, espai de restauració i formació

El projecte "Nous espais de restauració Rubricatus" neix de l'oportunitat que hi ha d

Intervenció socioeducativa al carrer amb joves

Per tal de canalitzar les inquietuds dels joves cap a alternatives d’oci positiu, s’incentiva la sev

Prescripció social, recursos comunitaris per al benestar emocional i relacional

La prescripció social és una estratègia amb la qual professionals de l’atenció primària i agents imp

Processos Participatius en la redacció de 3 projectes d'espai públic

Processos participatius amb el veïnat de l’entorn de 3 projectes d'espai públic.

Projecte Antenes, lluita contra les solituds no desitjades

L’objectiu principal és detectar persones en situació de solitud no desitjada i o fragilitat emocion

Vehicle elèctric compartit

Implantar una flota de vehicles elèctrics compartits, que donin servei als desplaçaments dels trebal