Impuls de El Prat Comunicació SL com a empresa transmèdia

pratdigital

El Prat Comunicació SL compta, des del 23 d’abril de 2021, amb un nou mitjà de comunicació de naturalesa estrictament digital, elprat.digital, que ha estat l’eix vertebrador de la modernització de tot l’entorn informatiu web i, amb tot, l’impuls de l’esperit transmèdia de la societat municipal.

 1. Títol de la pràctica:

Impuls de El Prat Comunicació SL com a empresa transmèdia:  elprat.digital, trampolí de la modernització dels nostres mitjans

 

 1. Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació: El Prat Comunicació SL

 

 1. Resum de la pràctica 

El Prat Comunicació SL compta, des del 23 d’abril de 2021, amb un nou mitjà de comunicació de naturalesa estrictament digital, elprat.digital, que ha estat l’eix vertebrador de la modernització de tot l’entorn informatiu web i, amb tot, l’impuls de l’esperit transmèdia de la societat municipal.

Es tracta del quart mitjà que gestiona l’empresa i que completa el ventall mediàtic possible després de la creació de la ràdio municipal, elprat.ràdio, l’any 2002; la gestió de la Revista El Prat des de 2004; i l’entrada en funcionament de la televisió digital elprat.tv al 2008.

Aleshores ja es va apostar per l’estructura de redacció integrada com a model de gestió dels recursos humans que posava en el centre el contingut per sobre del canal de distribució. En canvi, l’entorn web dels mitjans de comunicació eren totalment diferents, sense cap coherència gràfica ni punt en comú i, per tant, tenien dinàmiques absolutament distintes.

elprat.digital va servir, doncs, per crear aquesta plataforma única que inclou també els espais informatius de la ràdio i la televisió; va permetre donar coherència visual a tots els nostres mitjans; generar majors sinèrgies entre mitjans; adaptar els webs informatius als nous hàbits de consum; i facilitar molt més la difusió de contingut.

El resultat és un increment notable de les audiències dels nostres mitjans a través del consum digital i una millora del posicionament de l’empresa dins i fora del Prat. Prova d’això ho veiem amb el reconeixement als Premis de Comunicació Locals d’enguany, promoguts per la Xarxa Audiovisual de Comunicació, que ha seleccionat elprat.ràdio com a una de les tres millors ràdios de Catalunya.

 

 1. Elements d’innovació

L’estructura transmèdia que ha esdevingut la nostra empresa és força excepcional en el panorama audiovisual de Catalunya i només hi ha alguns exemples comparables. Tot a partir de la creació d’un nou mitjà de comunicació de naturalesa estrictament digital que tampoc existia a la ciutat. D’aquesta manera cobrim un nínxol informatiu per arribar, sobretot, a públics més joves, que tenen altres hàbits de consum radicalment diferents, més vinculats a entorns digitals.

A banda, elprat.digital permet compartir i ampliar la difusió d’altres continguts audiovisuals de la societat gràcies a l’estructura de la web, que permet completar les informacions amb podcasts i vídeos de la ràdio i televisió, respectivament.

El projecte marc, a més, ha anat acompanyat d’altres iniciatives innovadores, inèdites fins el moment a El Prat Comunicació SL, que reforcen l’esperit modern i professional de l’empresa municipal. Un exemple és l’adhesió de elprat.ràdio a la plataforma Radioplayer España per poder escoltar la ràdio a través dels principals assistents de veu, així com altres dispositius intel·ligents com televisions o rellotges.

Pel que fa la televisió, s’ha adquirit una nova taula de realització que permet oferir en directe esdeveniments de ciutat d’interès comunitari amb senyal realitzat i, per tant, amb tot el llenguatge audiovisual d’una televisió convencional. Després d’una primera realització d’un debat tècnic sobre el futur de l’aeroport, elprat.tv va emetre en directe, per primera vegada, actes com l’Esclat i Pregó de Festa Major; el reconeixement a Lluís Tejedor; o l’arribada institucional dels Mags d’Orient.

 

 1. Durada de la pràctica

Data inici: 2019

Data finalització: 23 d’abril de 2021

 

 1. Persona o persones de contacte : Imanol Crespo Martínez, director-gerent de El Prat Comunicació SL
 1. Context i motivacions

El Prat Comunicació, SL és la societat municipal que gestiona els mitjans de comunicació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Això es concreta amb la gestió, fins el present projecte, de la Revista El Prat, la ràdio municipal El Prat Ràdio i la televisió digital local elprat.tv.

La societat ha anat assolint progressivament nous reptes com a empresa municipal. Va néixer amb el projecte de ràdio municipal, va assumir la gestió de la revista, va impulsar la televisió digital; però, també, ha impulsat altres serveis com a agència de comunicació per suplir encomanes de gestió i altres necessitats vinculades a la comunicació d’entitats públiques o privades de la ciutat.

En paral·lel, la seva adhesió a La Xarxa ha permès incrementar el volum d’ingressos a partir de l’intercanvi de continguts i la coproducció d’espais radiofònics. Tot sota un model de Recursos Humans basat en la redacció integrada, de manera que, en general, tots els redactors dels Serveis Informatius i Esports aporten el contingut pels diferents mitjans de comunicació.

Tot i això, els mitjans mantenien fins el projecte la seva independència en el món digital. En concret, El Prat Comunicació SL comptava amb tres espais web: el web corporatiu elpratcomunicacio.com; elpratradio.com i elprat.tv. Una divisió que confonia a l’audiència i dificultava la seva fidelitat.

Per mitjans, El Prat Ràdio comptava amb un espai web creat a partir d’una plantilla comuna d’un proveïdor per a moltes ràdios locals que, tot i les millores, tant a la web com a l’aplicació, no comptava amb el nivell desitjable que defensàvem des de la direcció de la societat.

Era desitjable que El Prat Ràdio experimentés un canvi com el que ja havíem aplicat a elprat.tv. Durant la temporada 2018-2019, en el marc del desè aniversari de la televisió local, la societat ja va impulsar una destacada remodelació, adaptant el seu espai web als nous hàbits de consum. El resultat va ser un espai que, mantenint el seu esperit, reforçava el seu perfil més modern i innovador; augmentava les seccions temàtiques fins a una concreció excel·lent en defensa del consum cada cop més personalitzat de la informació; i millorava, entre altres, el servei de cerca i emmagatzematge de la informació. Tot, a més, en un espai web 100% ‘responsive’, amb models adaptats a totes les pantalles per donar resposta al major accés d’audiència a partir dels terminals mòbils.

Per tot, elprat.tv va ser el punt de partida del nou model a seguir en aquest projecte de mitjà digital de la societat que havia de fer convergir tots els mitjans en un mateix espai.

Aquest model és el que s’està consolidant actualment als principals grups de comunicació, fonamentalment públics, que compten amb diversos mitjans de comunicació. A nivell nacional, Radiotelevisión Española (RTVE) ha posat en valor la seva marca conjunta RTVE.es que engloba tots els mitjans de televisió (La 1, La 2, Tdp, 24h, Clan...) i de ràdio (Radio Nacional, Clásica, Radio 3, 4, 5 y Exterior) sota el mateix paraigües digital. De fet, si fem la cerca de, per exemple, TVE a Google, automàticament la entrada que s’ofereix és la de RTVE.es. És un cop dins d’aquest web informatiu que pots derivar als diferents canals.

El mateix passa, a Catalunya, amb la Corporació Catalana de Mitjans i els seus mitjans, Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, entre d’altres. La CCMA engloba tot el contingut informatiu de la societat sota el paraigües del web ccma.cat on conviuen peces informatives de text, àudios de ràdio i vídeos informatius dels canals de televisió. A partir d’aquest, el web mare permet anar a espais web concrets de cada mitjà, sense perdre, en cap cas, les sinèrgies entre mitjans i permetent sempre anar a parar a la resta de mitjans de la societat.

Trobem molts altres exemples que han aplicat aquest model i que valorem positivament: Seria el cas d’AndorraDifusió, el web de Ràdio i Televisió d’Andorra, o de Cugat.cat, un grup de comunicació local, proper, de l’àmbit metropolità de Barcelona, amb qui col·laborem en el magazine ‘Connectats’ de El Prat Ràdio. És la prova, doncs, que aquest model es pot portar a terme en qualsevol nivell informatiu, també el local.  

Per acabar, és destacable tenir presents algunes dades relacionades amb el consum d’informació. Segons dades de la AIMC, Internet ja ha assolit, per primera vegada, una major penetració que la televisió convencional, que perd audiència de la mateixa manera que la ràdio generalista. En canvi, segons l’enquesta d’usos i percepcions dels mitjans audiovisuals 2019 de la XAL, el 35,9% escull Internet com el mitjà preferit per informar-se de l’actualitat local, molt per sobre de la TV (22,4%) i la ràdio (7,9%). Una opció preferida, sobretot, pels públics més joves: mentre el 60% dels joves prefereixen Internet, només un 10% dels majors de 65 anys trien aquesta opció.

I en aquest sentit, molt destacable és l’ús del mòbil, que en la mateixa enquesta és el dispositiu més utilitzat (94,5%) dels enquestats, per sobre de la televisió (88,6%) i l’ordinador (66,2%).

També l’increment notable dels assistents de veu i els seus usos: entre els més destacats, segons l’AIMC-EGM, la majoria els fa servir per escoltar música, fer preguntes i consultar el temps. Però també un 41,8% escolat les notícies i un 39,5% escolta la ràdio a través d’aquests dispositius.

Tota l’estratègia d’implementació de elprat.digital, transformació de l’entorn web i, en definitiva, modernització dels mitjans municipals beu d’aquestes dades.

 1.  Quins són els Objectius de la pràctica? 

L’objectiu fonamental, en resposta a la missió, visió i valors del codi ètic de l’empresa, era iniciar tota una estratègia de modernització dels mitjans de comunicació públics de la societat, així com crear el primer mitjà de comunicació estrictament digital del Prat de Llobregat.

En paral·lel, aquesta plataforma havia de servir per permetre guanyar difusió i ubicar-nos com a mitjans de referència a partir de millors eines de difusió i viralització del contingut. En aquest sentit, estem veient una major capacitat per liderar l’agenda informativa de la ciutat en els temes més destacats de l’actualitat local.

També buscava unificar les plataformes informatives en un únic espai que, tot i respectar l’autonomia de cada mitjà, quedi integrat sota una proposta gràfica única i cohesionada. Així com més professional i moderna a l’alçada de la qualitat dels continguts.

 

Aquesta reestructuració també permetria una reducció de la despesa i ordenació dels proveïdors dels diferents mitjans de comunicació.

 

 1. Va tenir Diagnosi prèvia?

Sí 

Quin tipus de diagnosi es va realitzar i nom i tipus d'entitat que ha realitzat el diagnòstic 

Després d’un primer anàlisis intern per part de la Gerència, a nivell pressupostari, de recursos humans i d’organització, el procés de treball del projecte va comptar amb diferents grups participatius amb l’equip professional de El Prat Comunicació SL i col·laboradors i col·laboradores de elprat.ràdio.

De la mateixa manera, el dissenyador contractat va ser un punt fonamental en el procés d’anàlisi i diagnòstic inicial, així com assessor per la definició del projecte final.

 

 1. Indiqueu la població objectiu

El projecte, com la gran majoria de les estratègies centrals de El Prat Comunicació SL, està dirigit a la ciutadania del Prat (65.000 persones), però amb una visió àmplia del concepte de proximitat. Els mitjans de comunicació públics del Prat han de ser també uns referents de l’àmbit metropolità de Barcelona.

 

 1. La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions? 

El Prat Comunicació SL va treballar, en paral·lel, en l’elaboració del ‘compliance’ de responsabilitat penal, que va definir entre altres documents el codi ètic de El Prat Comunicació SL. En aquest document es defineix la missió, visió i valors de l’empresa, on l’esperit innovador i la modernització dels mitjans de comunicació tenen un paper rellevant. El projecte de elprat.digital neix de la voluntat de donar resposta a aquest plantejament.

 

Missió: EL PRAT COMUNICACIÓ és, des de l’any 2001, l’empresa municipal de l’Ajuntament del Prat de Llobregat que gestiona els diferents mitjans de comunicació locals de titularitat publica de la ciutat. Des d’aleshores, l’empresa de comunicació té la missió fonamental d’oferir uns mitjans de comunicació locals professionals i de qualitat amb una clara vocació de servei públic a partir d’informacions rigoroses i contrastades; de l’esperit plural i de participació ciutadana; així com de l’incentiu de la cultura i dels valors locals de la ciutat i de la seva comunitat.

 

Visió: EL PRAT COMUNICACIÓ té la vocació de ser, a través dels seus mitjans de comunicació, l’espai informatiu de referència de la ciutat a partir de mitjans de comunicacions professionals que dignifiquin l’àmbit del denominat periodisme de proximitat. En aquest sentit, a més de la vocació de servei públic fonamental de la societat, els mitjans de comunicació municipals han de respondre a propostes modernes i d’esperit innovador que siguin capaces de reflectir la realitat cultural, diversa i comunitària del Prat.

 

Valors: EL PRAT COMUNICACIÓ defensa i promou el dret ciutadà d’accedir a informacions veraces, així com el dret a la llibertat d’expressió a partir de mitjans de comunicació participatius, plurals i tolerants. En aquest sentit, EL PRAT COMUNICACIÓ té una especial preocupació en la lluita per la igualtat i, per tant, contra qualsevol tipus de discriminació sigui per qüestions de gènere, d’origen, creença o d’orientació sexual, entre les principals. Valors i drets democràtics fonamentals per la convivència i la cohesió social de qualsevol comunitat.

 1. Fases i principals línies d'actuació 

Línies estratègiques generals impulsades en el marc de la creació d’un nou mitjà de comunicació, elprat.digital, i la ordenació de la resta de webs dels mitjans de la societat

 • Impuls del primer mitjà de comunicació de naturalesa estrictament digital de la ciutat que completa el ventall mediàtic de El Prat Comunicació SL.
 • Integració de tots els espais web informatius en una única plataforma que reflecteixi la redacció integrada que som a la vegada que redirigim a l’audiència cap a un mateix espai informatiu.
 • Redefinició dels elements gràfics i de disseny entre els diferents mitjans de comunicació de la societat per aportar una major coherència entre els mateixos.
 • Creació d’un nou espai absolutament transmèdia que incorpori elements informatius en qualsevol format (text, imatge, àudio i vídeo) a partir d’una aposta clara per les sinergies entre mitjans de la societat.
 • Millora de l’estructura de la navegació i format.
 • Millora de les eines de descàrrega i de compartir contingut.
 • Noves eines de cerca i accés a l’arxiu.
 • Classificació de continguts.
 • Millora de les edicions ‘responsive’ per a tots els formats de pantalla.
 • Nou espai meteorològic actualitzat en temps real i amb dades de qualitat de l’aire.

 

Algunes millores no visibles per l’usuari final

 • Creació d’un gestor de continguts únic per a tots els mitjans de la societat.
 • Emmagatzematge dels continguts audiovisuals en un únic servidor per a la millora de l’arxiu de la societat.
 • Ordenació i classificació dels arxius documentals amb uns criteris comuns entre tots els departaments informatius de la societat per a la millora de l’arxiu i per facilitar les sinergies entre mitjans.
 • Creació d’una configuració pròpia de publicació automàtica de podcast.
 • Jerarquia manual de continguts.
 • Integració amb Twitter i Facebook (Twitter Cards, Open Grapf Data).

 

Línies estratègiques específiques impulsades al nou espai informatiu de elprat.ràdio i elprat.tv

 • Creació d’un nou espai web amb un disseny propi, modern i atractiu gràficament, adaptat als nous hàbits de consum de ràdio.
 • Aposta tant pel directe com pel consum ‘a la carta’ o ‘podcasting’ dels continguts.
 • Major visualització de l’ampli equip de persones implicat en algun dels espais de elprat.ràdio, siguin professionals en plantilla o col·laboradors i col·laboradores habituals de la graella.
 • Enfortiment de l’esperit comunitari de elprat.ràdio.
 • Creació de nous mòduls informatius pels principals departaments de elprat.ràdio per a la creació de podcasts.
 • Creació de nous espais per a les seccions habituals dels programes.
 • Disseny coherent entre tots els programes que formen part de la graella.
 • Millora de la estructura web i de la navegació per l’espai.
 • Millores en el reproductor de directe i de podcast per una escolta agradable i senzilla.
 • Millora de la qualitat d’àudio de descàrrega.
 • Millores de les eines de descàrrega i de compartir dels podcast.
 • Actualització de la portada de elprat.tv amb un major nombre de continguts.
 • Enfortiment de les emissions en directe a elprat.tv.
 • Impuls de la secció ‘Informació accessible’ amb continguts traduïts a la llengua de signes. Incorporació del botó seleccionable de l’opció.
 • Millora de la eina d’arxiu i cerca de continguts audiovisuals.

 

 1. Llistat d'actors que han intervingut 

-Qui o quins han intervingut? 

-En quina fase del procés han intervingut?

-Quin tipus d'intervenció han tingut?

 

Nom

Tipus 

Fase de la intervenció 

Tipus d’intervenció

Gerència

Empresa

Totes

Impulsor, gestor i control.

Consell d’Administració

Local

Autorització i aprovació del pressupost

Financer

Equip professional

Empresa

Diagnosi, disseny i avaluació

Processos participatius i grups de treball

Col·laboradors/es

Empresa

Diagnosi

Processos participatius

Dissenyador

Proveïdor

Totes

Anàlisi, execució i correccions.

 

 1. Quins recursos econòmics s'han emprat?

 

-Total euros de tot el projecte: 9.000 euros

-Total euros darrer any: Despeses menors de manteniment i arxiu a servidors.

-Pot explicar les característiques generals del finançament: Projecte finançat íntegrament pel Pressupost General de El Prat Comunicació SL.

 

 1. Quines han estat les fonts dels recursos econòmics: 

El Prat Comunicació SL - 9.000 euros

 1. Quins han estats els recursos humans utilitzats 

El projecte ha estat realitzat per un dissenyador local, coneixedor de la realitat mediàtica de la ciutat i generalista i amb un perfil polivalent excel·lent per aconseguir un treball transversal que tingui en compte diferents estratègies relacionades.

 1. S’ha realitzat amb metodologia participativa? Quina? En quines fases?

Sí. Efectivament, la fase de diagnosi va comptar amb diferents sessions participatives tant de l’equip professional de El Prat Comunicació SL, com per part de col·laboradors i col·laboradores de elprat.ràdio. Posteriorment, durant el procés d’execució i avaluació, es van fer diferents grups de treball amb els professionals de l’empresa municipal.

 

 1. Comunicació realitzada (interna i externa)

El projecte es va explicar internament a l’equip com un dels projectes estratègics de l’exercici i per concretar l’inici dels processos participatius i grups de treball. Igualment amb els i les col·laboradores de elprat.ràdio.

Un cop presentat el projecte, es va comunicar externament mitjançant informacions als diferents mitjans de comunicació.

 

 

 1. Quins són els principals productes de l'experiència?  Els productes són els assoliments concrets que s'han aconseguit amb la implementació de la pràctica. Per exemple, una pràctica ambiental pot haver produït una reforma en la normativa, o la creació d'una nova entitat, o una modificació en els procediments, o noves instal·lacions o equipaments, etc. (cal no confondre-ho amb impactes)

 

Amb el nou projecte de elprat.digital, l’empresa ha completat el ventall mediàtic de mitjans de proximitat amb una ràdio municipal, una televisió local, el diari digital i la revista. Una estructura força excepcional i amb moltes potencialitats.

 

D’altra banda, hem unificat tot l’entorn informatiu digital en una mateixa plataforma donant resposta a la visió global de la corporació, a més, amb diferents espais webs professionalitzats, moderns i adaptats als nous hàbits de consum de tots els públics.

 

En resposta a la missió, visió i valors de l’empresa, el projecte ha representat un impuls notable de la modernització dels nostres mitjans, un procés que ha permès aconseguir dades rècord d’audiència i un major posicionament dels nostres mitjans a nivell local i metropolità.

 

 1. Quina documentació ha produït la pràctica? (ex: informe, conveni, memòria, diagnosi, pla, etc.)

 

Com és habitual, el projecte ha tingut un paper protagonista als habituals Informes anuals de El Prat Comunicació SL.

 

 1. Ha rebut algun reconeixement (Premis, mencions, estudis i investigacions d'altres institucions, presentacions a congressos, etc.)

 

elprat.radio ha estat escollida, aquest 2022, com la millor ràdio local de Catalunya als Premis de Comunicació Local que organitza La Xarxa, màxima entitat de l’audiovisual local a Catalunya.

 

 1. Quins impactes ha tingut la experiència? Els impactes són els beneficis o efectes que ha tingut la implementació de la pràctica sobre un col·lectiu, una activitat o un territori determinat. Per exemple, l'aplicació d'una normativa sobre aigües ha fet disminuir un 10% el consum d'aigua d'ús domiciliari.

 

El projecte ha representat un increment notable de les audiències digitals i, per tant, una millora de la penetració dels mitjans públics. A més, hem millorat el nostre posicionament a nivell local i metropolità, el que ens ha permès incloure noves coproduccions tant a elprat.ràdio com a elprat.tv.

Per exemple, elprat.ràdio liderarà la conducció del magazín estiuenc català ‘Obert x Vacances’ des dels estudis de la ràdio pública, després de dos anys on havia estat coordinadora territorial i la productora general, respectivament.

Pel que fa la televisió, elprat.tv ha impulsa el seu primer programa en directe en col·laboració amb una quinzena de televisions metropolitanes de Barcelona, entre elles, Betevé. Es tracta del ‘Via 15’, un magazín que s’emet en directe de dilluns a divendres (18:30 – 19 hores).

D’altra banda, a banda del reconeixement dels Premis de Comunicació Local, El Prat Comunicació SL està present a diferents grups de treball de La Xarxa en representació dels mitjans públics de la ciutat.

a. S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència? 

Sí. L’avaluació de l’experiència és constant tant internament amb l’equip professional de El Prat Comunicació SL, com amb el proveïdor del servei de manteniment del web. De manera que anem implementant millores progressivament.

b. Quin Tipus d'avaluació s'ha realitzat? I qui ha realitzat l'avaluació? 

D’altra banda, fem un seguiment constant de les audiències digitals i evolució de xarxes socials (quantitatiu), així com reflexiones sobre possibles millores d’alguns aspectes (visió qualitativa)

c. Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials 

El primer objectiu assolit és la creació d’un mitjà de comunicació públic de naturalesa estrictament digital. D’altra banda, amb el projecte, hem centralitzat els diferents webs informatius (elprat.ràdio i elprat.tv) sota una mateixa plataforma, amb un disseny coherent, modern i atractiu, que dona resposta a l’estructura mediàtica global i transmèdia que defensa l’empresa. 
A partir d’aquests plantejaments, els mitjans de comunicació públics estan experimentant dades d’audiències rècord en els seus formats digitals; hem potenciat notablement les sinèrgies i hem ofert nous formats en la línia de potenciar la modernització dels nostres mitjans. Per posar algun exemple, elprat.tv ha emès diferents esdeveniments d’interès comunitari en directe i amb senyal realitzat, amb propostes de tres i quatre càmeres, com, per exemple, l’esclat i pregó de Festa Major. A més, emet dos programes en directe coproduïts amb altres televisions locals de Catalunya: ‘Via 15’ i ‘180 graus’.
Per la seva part, elprat.ràdio ha impulsat una nova estratègia per multiplicar els canals de distribució dels continguts a través dels principals assistents de veu, però també de televisions i rellotges intel·ligents, a més de millorar l’experiència d’escolta de ràdio al cotxe. Darrerament, en aquesta línia, ha creat elprat.ràdio+, un nou espais d’àudios a la carta i radiofórmula 24 hores. Projectes que beuen, en definitiva, del mateix esperit de crear uns mitjans de comunicació de qualitat i pròxims, que s’adapten als nous hàbits de consum de la ciutadania. El mateix objectiu de elprat.digital i l’impuls de El Prat Comunicació SL com a empresa transmèdia.

 

 

 

 

 

Impuls de El Prat Comunicació SL com a empresa transmèdia

Media Root

Ecoindústria, projecte d’economia circular

Ecoindústria és un projecte d’economia circular que es basa en millorar el resultats de les empreses

El Refugi del Ribera, espai de restauració i formació

El projecte "Nous espais de restauració Rubricatus" neix de l'oportunitat que hi ha d

Intervenció socioeducativa al carrer amb joves

Per tal de canalitzar les inquietuds dels joves cap a alternatives d’oci positiu, s’incentiva la sev

Prescripció social, recursos comunitaris per al benestar emocional i relacional

La prescripció social és una estratègia amb la qual professionals de l’atenció primària i agents imp

Processos Participatius en la redacció de 3 projectes d'espai públic

Processos participatius amb el veïnat de l’entorn de 3 projectes d'espai públic.

Projecte Antenes, lluita contra les solituds no desitjades

L’objectiu principal és detectar persones en situació de solitud no desitjada i o fragilitat emocion

Vehicle elèctric compartit

Implantar una flota de vehicles elèctrics compartits, que donin servei als desplaçaments dels trebal