Què és l’Oficina de Polígons d’Activitat Econòmica?

És una nova eina de treball creada per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per impulsar els Polígons d’Activitat Econòmica (PAES) i dinamitzar el mercat de treball del municipi.

Objectius:

  1. Esdevenir una eina i un espai estable de comunicació entre l’Ajuntament, les empreses i els PAES del territori per construir sinergies i impulsar la concertació publicoprivada
  2.  Reactivar els PAES a través de la promoció de polítiques de millora de la competitivitat empresarial
  3. Promoure la concertació amb els agents socioeconòmics de les polítiques actives d’ocupació i de promoció econòmica
  4.  Impulsar projectes de millora de l’ocupabilitat i qualificació en col·laboració amb les empreses
  5. Potenciar la formació, ocupacional i professional, de forma concertada amb el teixit econòmic per adequar l’oferta formativa a les necessitats de competitivitat de les empreses i impulsar la FP Dual al territori
  6. Sensibilitzar i visibilitzar les polítiques d’equitat d’oportunitats en clau d’igualtat de gènere projectant espais i programes d’assessorament
  7. Promoure la sostenibilitat a les empreses impulsant projectes de transició energètica i afavorint la coordinació entre tots els agents implicats
  8. Impulsar projectes de col·laboració publicoprivada de transformació sectorial
  9. Promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 entre les empreses per garantir un impacte positiu al territori i un retorn social de l’activitat empresarial

Com s’hi pot accedir?

Si hi teniu interès, podeu dirigir-vos a l’oficina trucant al 93 478 68 78 o enviant un correu a oficinapae@elprat.cat.

Díptic Oficina de Polígons d'activitat econòmica

Díptic Oficina de Polígons d'activitat econòmica (pdf - 980530 bytes)