Vehicle elèctric compartit

mobilitat electrica

Implantar una flota de vehicles elèctrics compartits, que donin servei als desplaçaments dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament i  que a la vegada, fora del seu ús pugui ser la base per una flota de vehicle elèctric compartit adreçat a la ciutadania i a les empreses, que pagarien per l’ús del vehicle en funció de les hores d’utilització.

 1. Títol de la pràctica

Mobilitat elèctrica compartida

 1. Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

Acció ambiental, energia i serveis urbans

 1. Resum de la pràctica 

L’objectiu es implantar una flota de vehicles elèctrics compartits, que donin servei als desplaçaments dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament ique a la vegada, fora del seu ús pugui ser la base per una flota de vehicle elèctric compartit adreçat a la ciutadania i a les empreses, que pagarien per l’ús del vehicle en funció de les hores d’utilització.

Es preveu fins a 12 vehicles elèctrics compartits, amb l’objectiu de cedir en un futur immediat la flota de vehicles elèctric existents que formen part de la flota municipal.

L’objectiu és que a més serveixi perquè altres empreses del Prat es puguin sumar a la iniciativa i anar eixamplant la flota.

 1. Elements d’innovació

L’element d’innovació està en introduir, d’una forma significativa un servei de mobilitat elèctrica compartida, aprofitant les necessitats de desplaçament del treballadors i treballadores de l’Ajuntament. També és rellevant la implicació en el funcionament dels desplaçaments laborals de l’Ajuntament.

 1. Durada de la pràctica

Data inici ((octubre del 2022)

Data finalització: el concurs és de dos anys, amb voluntat de permanença del servei.  

 1. Persona o persones de contacte 

Susana Laredo, cap d’Energia laredo@elprat.cat

 1. Context i motivacions 

Aquesta és un proposta innovadora i sense precedents, on sumem les necessitat de mobilitat de l’Ajuntament a l’oportunitat d’un servei de vehicle elèctric compartit a favor de la ciutadania i les empreses del municipi.  En no existir precedents d’aquesta magnitud la dificultat ha estat l’elaboració dels plecs, sumat al fet que la proposta, al tractar-se de mobilitat, i no ser pròpiament de l’Àrea, s’ha hagut d’assumir sense recursos personals associats.

 

 1.  Quins són els Objectius de la pràctica? 

Principals:  desplegar una mobilitat elèctrica compartida a la ciutat amb l’objectiu que veïnes i veïns puguin deixar el cotxe.

Secundaris:  Que l’Ajuntament pugui abandonar la flota de vehicles a combustió, podent desballestar els cotxes de combustió existents.

 

 1. Va tenir Diagnosi prèvia?

No

 

 1. Població objectiu

La població és el conjunt de la ciutadania del Prat així com el teixit empresarial.

 

 1. La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions? 

La pràctica està vinculada amb l’estratègia de descarbonització al treball. Hem desplegat una APP que permetrà a les empreses que vulguin monitoritzar els desplaçament de treballadores i treballadors a l’empresa, creant una política d’incentius que permeti donar ajuts a treballadores i treballadors que facin us del transport públic, el desplaçament a peu o en bicicleta fins l’empresa.


 

 

 1. Fases i principals línies d'actuació 

Tot just ara a l’octubre iniciem el desplegament de la mesura. Així està prevista una estratègia comunicativa que permeti fer divulgació i explicació del servei que oferim a la ciutadania.

 1. Llistat d'actors que han intervingut

L’Àrea d’Acció ambiental i energia ha fet els plecs i va llençar el concurs.

- Qui o quins han intervingut?  L’empresa guanyadora del concurs ha estat Som Mobilitat.  En la preparació es va contar amb el suport de l’empresa especialista en mobilitat CINESI.

- En quina fase del procés han intervingut? En la preparació dels plecs.  

- Quin tipus d'intervenció han tingut? La proposta està cofinançada pel programa MOVES SIngulares convocat per IDAE

 

Nom

Tipus 

Fase de la intervenció 

Tipus d’intervenció

IDAE

Administració estatal

Valoració de la proposta

fianancer

Ajuntament del Prat

Administració local

Elaboració de la proposta

impulsor

​Cinesi

Empresa

Disseny

Definidor

Som Mobilitat

Empresa

Implementació

Gestor

​Etècnic

Empresa

Implementació punts recàrrega

Gestor

​Ciclogreen

Empresa

Implementació plataforma de seguiment

Gestor

 

 1. Quins recursos econòmics s'han emprat?

-Total euros de tot el projecte: el projecte té diversos elements. El cost de la licitació és de 113.883 euros, incloent totes les despeses en mobilitat vinculades a l’Ajuntament, poden definir una estratègia per despendre’ns de la flota existent.

A la vegada, associat a aquesta mesura s’ha deplegat una estratègia de desplegament de 18 places de punts de recàrrega, permetent tenir una xarxa de recàrrega ienxitent fins ara en el nucli urbà.

El cost d’aquests punts de recàrrega ha estat de 143.495. Al seu torn serà necessari el desplegament d’un sistema de cobrament per l’energia subministrada, per a poder pagar l’energia subministrada als vehicles.

 

-Total euros darrer any:

98.000 euros per la flota de vehicles elèctrics per dos anys.

-Pot explicar les característiques generals del finançament:

El finançament disposa d’un finançament a fons perdut del MOVES Singulares del 50%

 

 1. Quines han estat les fonts dels recursos econòmics:

 

Nom de la entitat que dona finançament

Total anual (Euros)

Total previst per tot el projecte (Euros)

IDAE

79.000 en la flota

 1. 883

IDAE

75000 en els punts de recàrrega

 1. 495

IDAE

39.500 en l’APP

 1. 259

 

 1. Quins han estats els recursos humans utilitzats 

Es va contractar una empresa externa CINESI, també ha participat els tècnics de l’Àrea d’Acció ambiental i energia així com MISU en l’obra civil dels punts de recàrrega de vehicle elèctric. a posada en marxa dels punts.

 1. S’ha realitzat amb metodologia participativa? Quina? En quines fases?

La metodologia participativa no s’ha pogut realitzar donat els terminis per donar compliment a l’ajut.

 1. Comunicació realitzada (interna i externa)

S’ha de desplegar una comunicació, tant interna en l’Ajuntament, com externa, perquè la ciutadania i les empreses en facin ús.

La pràctica encara no està en funcionament

S’avaluarà tan bon punt es posi en marxa, existint un grup de treball amb l’empresa guanyadora del concurs.

Vehicle elèctric compartit

Media Root

Ecoindústria, projecte d’economia circular

Ecoindústria és un projecte d’economia circular que es basa en millorar el resultats de les empreses

El Refugi del Ribera, espai de restauració i formació

El projecte "Nous espais de restauració Rubricatus" neix de l'oportunitat que hi ha d

Intervenció socioeducativa al carrer amb joves

Per tal de canalitzar les inquietuds dels joves cap a alternatives d’oci positiu, s’incentiva la sev

Prescripció social, recursos comunitaris per al benestar emocional i relacional

La prescripció social és una estratègia amb la qual professionals de l’atenció primària i agents imp

Processos Participatius en la redacció de 3 projectes d'espai públic

Processos participatius amb el veïnat de l’entorn de 3 projectes d'espai públic.

Projecte Antenes, lluita contra les solituds no desitjades

L’objectiu principal és detectar persones en situació de solitud no desitjada i o fragilitat emocion