El Refugi del Ribera, espai de restauració i formació

El projecte "Nous espais de restauració Rubricatus" neix de l'oportunitat que hi ha de gestionar espais de restauració d’equipaments municipals culturals i centres cívics al Prat de Llobregat, amb un plantejament de que aquests espais deixin de ser exclusivament punts de restauració i es converteixin també en espais formatius de col·lectius vulnerables i espais de trobada i convivència on desenvolupar activitats culturals, com la resta d'espais dels equipaments, i així contribuir a assolir objectius comunitaris.

 1. Títol de la pràctica

Nous espais de restauració Rubricatus – El Refugi del Ribera

 1. Àrea o empresa municipal que presenta l'actuació

La Fundació Rubricatus

 1. Resum de la pràctica 

El projecte "Nous espais de restauració Rubricatus" neix de l'oportunitat que hi ha de gestionar espais de restauració d’equipaments municipals culturals i centres cívics al Prat de Llobregat, amb un plantejament de que aquests espais deixin de ser exclusivament punts de restauració i es converteixin també en espais formatius de col·lectius vulnerables i espais de trobada i convivència on desenvolupar activitats culturals, com la resta d'espais dels equipaments, i així contribuir a assolir objectius comunitaris.

A la Fundació Rubricatus, amb la col·laboració de L’ajuntament del Prat de Llobregat, fem possible la promoció integral de les persones adultes amb diversitat funcional. Per assolir-ho, les acompanyem de manera personalitzada en el seu recorregut vital, amb l’objectiu de donar resposta a les seves necessitats, lluitant per millorar la seva qualitat de vida i vetllant pels seus drets. L’espai de restauració del Ribera Baixa neix amb el propòsit d’ampliar l’escenari d’oportunitats laborals, en un món marcat per la precarietat i la manca d’alternatives per al col·lectiu. Volem que aquest espai esdevingui l’entorn facilitador per a l’aprenentatge, la interacció y la connexió amb la comunitat, que faci realitat l’objectiu primordial de la Fundació, la inclusió real i efectiva de les persones amb discapacitat.

 

 • Objectius:

 

Objectiu 1: gestionar espais de restauració de centres cívics i centres municipals culturals i esportius al Prat de Llobregat

Objectiu 2: espai formatiu de persones amb discapacitat intel·lectual

Objectiu 3: transformar l’espai de restauració en un espai de trobada i convivència on desenvolupar activitats culturals, com la resta d'espais dels equipaments, i així contribuir a assolir objectius comunitaris.

 

 • Calendari d’activitats:

​Activitat 1 - Setembre a Octubre 2019 - Estudi viabilitat tècnica i econòmica del projecte 

Activitat 2 - Novembre 2019 a Gener 2020  -Definició operativa dels serveis 

Activitat 3 - Gener i Febrer 2020 – Selecció de personal 

Activitat 4 - Febrer 2020 - Formació de l'equip 

Activitat 5 - Març 2020 - Preparació posta en marxa / Comunicació 

Activitat 6 - Abril 2021 – Reactivació de la posta en marxa

Activitat 7 – Novembre 2021 – Obertura de l’espai

 

 • Impactes:

1- Obertura de l’espai de restauració del CC Sant Jordi – Ribera Baixa

2-Contractació d’una persona responsable de l’espai de restauració

3-Formació a un equip de 5 usuaris del Centre Ocupacional de Rubricatus

4-Formació a 10 joves amb discapacitat intel·lectual del programa Uno a Uno

5-Adaptació de les tasques d’ocupació terapèutica, prelaborals i activitats d’ajustament personal i social a l’espai de restauració del Ribera Baixa.

 

 1. Elements d’innovació

Que els espais de restauració d’equipaments municipals culturals i esportius estiguin gestionats per entitats socials del territori i deixin de ser espais de restauració exclusivament i es transformin en espais formatius de col·lectius vulnerables i espais de trobada i convivència on desenvolupar activitats culturals, com la resta d'espais dels equipaments, i així contribuir a assolir objectius comunitaris.

 

 1. Durada de la pràctica

Data inici (2019)

Data finalització: en funcionament

 

 1. Persona o persones de contacte 

Raul Olmo: responsable espai de restauració “El Refugi del Ribera”

riberabaixa@rubricatus.org

Ext 3979

 

Maria José Santiago: directora tècnica Centre Ocupacional Rubricatus

mjsantiago@rubricatus.org

Ext 4978

 1. Context i motivacions 

El projecte "Nous espais de restauració Rubricatus" neix de l'oportunitat que hi ha de gestionar espais de restauració d’equipaments municipals culturals i centres cívics al Prat de Llobregat, amb un plantejament de que aquests espais deixin de ser exclusivament punts de restauració i es converteixin també en espais formatius de col·lectius vulnerables i espais de trobada i convivència on desenvolupar activitats culturals, com la resta d'espais dels equipaments, i així contribuir a assolir objectius comunitaris. Dins d’aquestes activitats d’ajustament personal i social i alternatives d’ocupació terapèutica i prelaborals de la Fundació Rubricatus és la nostra obligació reinventar-nos per poder trencar amb la monotonia i l’estancament en les diferents opcions que durant molts anys els nostres usuaris han tingut a l’abast. A més a més, creiem que tot i els avenços assolits en els últims anys i els esforços per tal de trencar la barrera física i fins i tot psicològica del nostre col·lectiu, aquests no són suficients. Aquesta vegada hem de fer un pas més enllà en la inclusió real dels nostres usuaris/es en la vida i comunitat del municipi del Prat del Llobregat i la participació en la reobertura del bar del Centre Cívic Ribera Baixa és una molt bona oportunitat.

 

A la Fundació Rubricatus, amb la col·laboració de L’ajuntament del Prat de Llobregat, fem possible la promoció integral de les persones adultes amb diversitat funcional. Per assolir-ho, les acompanyem de manera personalitzada en el seu recorregut vital, amb l’objectiu de donar resposta a les seves necessitats, lluitant per millorar la seva qualitat de vida i vetllant pels seus drets. L’espai de restauració del Ribera Baixa neix amb el propòsit d’ampliar l’escenari d’oportunitats laborals, en un món marcat per la precarietat i la manca d’alternatives per al col·lectiu. Volem que aquest espai esdevingui l’entorn facilitador per a l’aprenentatge, la interacció y la connexió amb la comunitat, que faci realitat l’objectiu primordial de la Fundació, la inclusió real i efectiva de les persones amb discapacitat.

 

La justificació del projecte neix amb l'objectiu de resoldre 2 necessitats sociolaborals del territori:

 

1) Manca d'oportunitats laborals per a persones amb discapacitat intel·lectual:

• Només 2 de cada 10 persones amb discapacitat intel·lectual treballen.

• 2 de cada 3 persones amb discapacitat en edat de treballar (un 63%) estan inactives (ni treballen ni estan cercant feina)

• L’atur de persones amb discapacitat intel·lectual supera el 40%.

 

2) Precarietat laboral

Durant l'any 2017 s'ha formalitzat al Prat de Llobregat un total de 42.148 contractes laborals, dels quals el 10,3% han estat indefinits i el 89,7% temporals. Destacar que els contractes de menys de 3 mesos representen el 41,2% de tots els contractes, la qual cosa indica que la contractació es caracteritza majoritàriament per la curta durada dels contractes i, conseqüentment per la precarietat laboral.

L'oportunitat detectada és que el Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa tenia un espai de restauració i necessitaven que alguna organització externa a l'equipament fes la gestió. Volien prioritzar que la gestió la portés una entitat social del territori. La Fundació Rubricatus som un referent social en el territori, i portem més de 10 anys gestionant espais de restauració, com va ser inicialment el bar del Mercat Municipal i des del 2015 el bar del CEM Sagnier.

 

 1.  Quins són els Objectius de la pràctica? (objectius principals i secundaris)

Principals:

Objectiu 1: gestionar espais de restauració de centres cívics i centres municipals culturals i esportius al Prat de Llobregat

Objectiu 2: espai formatiu de persones amb discapacitat intel·lectual

 

Secundaris:

Objectiu 3: transformar l’espai de restauració en un espai de trobada i convivència on desenvolupar activitats culturals, com la resta d'espais dels equipaments, i així contribuir a assolir objectius comunitaris.

 

 1. Va tenir Diagnosi prèvia?

Quin tipus de diagnosi es va realitzar  i nom i tipus d'entitat que ha realitzat el diagnòstic  La diagnosi la vam fer de manera interna un equip de treball municipal format per la regidoria de cultura de l’Ajuntament del Prat, la direcció del Centre Cívic Sant Jordi-Ribera Baixa, i l’equip directiu de la secció de restauració i Centre Ocupacional de la Fundació Rubricatus.

 

 1. Indiqueu la població objectiu Persones amb discapacitat intel·lectual

 

 1. La pràctica, està vinculada amb altres programes o actuacions? Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Prat, Entitats de l’Economia Social de Promoció Econòmica, i programa de persones amb diversitat funcional de serveis de Ciutadania de Cases d’en Puig
 1. Fases i principals línies d'actuació 

Les actuacions del projecte s'engloben dintre de promoció i noves línies de serveis o productes de qualitat, sostenibles, de proximitat i responsables des del punt de vista social, econòmic i/o ambiental.

 

Les fases i calendari del projecte són les següents:

ACCIÓ 1 - Setembre a Octubre 2019 - Estudi viabilitat tècnica i econòmica del projecte:

L'equip de promotor del projecte va realitzar un estudi de viabilitat tècnica i econòmica del projecte

ACCIÓ 2 - Novembre 2019 a Gener 2020-Definició operativa dels serveis:

L'equip promotor va definir la proposta del servei, organigrama, perfils professionals,equips de treball, processos, tasques, recursos necessaris, pla de formació, oferta gastronòmica, disseny dels espais...Es va focalitzar la recerca de proveïdors socials i proveïdors de proximitat per comprar productes de proximitat procedents del Parc Agrari del Baix Llobregat

ACCIÓ 3 - Gener i Febrer 2020 - Selecció de personal:

En funció de l'organigrama i funcions del personal definides per posar en marxa la gestió dels espais d'hostaleria es va fer la recerca i selecció de personalentre els tres col·lectius prioritaris: persones amb discapacitat intel·lectual, aturats de més de 45 anys i joves menors de 25 anys.

ACCIÓ 4 - Febrer 2020 - Formació de l'equip:

Es va iniciar la formació teòrica i pràctica a l’equip per portar a terme les tasques i funcions assignades. La formació pràctica la van iniciar en el bar del CEM Sagnier que gestiona la Fundació Rubricatus.

ACCIÓ 5 - Març 2020 - Preparació posta en marxa

En aquesta fase s’havia d’iniciar l'adequació dels espais en funció del disseny definit, fer les compres de material necessari, fer el pla de comunicació i de difusió, i contactar amb els proveïdors i rebre el gènere per iniciar l'activitat. Quant ho teníem tot previst per iniciar l’activitat a l’espai de restauració del Ribera Baixa a finals de Març, principis d’Abril del 2020, es va declarar l’estat d’alarma provocat per la pandèmia de la Covid.19, el que va provocar aturar tota activitat tant a espais de restauració com als Centres Cívics, i per tant es va aturar la posta en marxa, la compra del material i el pla de comunicació previst fins veure com evolucionava la pandèmia. També es va aturar la contractació de l’equip.

ACCIÓ 6 - Abril 2021 – Reactivació de la posta en marxa 

Degut a que s’havia iniciat el procés de vacunació contra la Covid-19, que els indicadors sanitaris de la pandèmia començaven a millorar, i a que els espais de restauració començaven a normalitzar els seus horaris d’apertura vam decidir reactivar la posta en marxa de l’espai de restauració del CC Ribera Baixa. Vam recuperar el projecte definit inicialment i s’ha adaptat a la nova realitat per complir amb les mesures sanitàries necessàries per combatre la pandèmia de la Covid-19, vam parlar amb l’Ajuntament del Prat i la direcció del CC Ribera Baixa per reactivar la posta en marxa, vam comprar els materials necessaris i vam contactar amb els proveïdors per traslladar l’interès d’obrir en breu l’espai.

ACCIÓ 7 - Novembre 2021 – Obertura de l’espai 

 A Novembre del 2021 es va fer l’obetura de l’espai.

Amb les actuacions anteriors hem dissenyat un projecte formatiu per a persones amb discapacitat intel·lectual dins d’espais de restauració de centres cívics de l’Ajuntament del Prat. 

S’ha dissenyat um espai perquè sigui un lloc adaptat a les necessitats del usuaris i dels clients. Un lloc que serveixi per donar visibilitat al nostre projecte social, per donar oportunitat a col·lectius vulnerables perquè tinguin coneixements i formació del mon laboral en un entorn normalitzat i amb la finalitat de que surtin oportunitats, tant de feina com d’una major socialització amb la comunitat. 

 

 1. Llistat d'actors que han intervingut (completi el següent quadre amb les següents preguntes)

-Qui o quins han intervingut? (nom i tipus dels principals actors).

-En quina fase del procés han intervingut? (Diagnòstic, Implementació, Control)

-Quin tipus d'intervenció han tingut? (impulsor, finançador, etc.).

 

Nom

Tipus 

Fase de la intervenció 

Tipus d’intervenció

Regidoria de Cultura

Administració local

Diagnosi, disseny

Impulsor

Equip CC Sant Jordi Ribera Baixa

Administració local

Diagnosi, disseny

Impulsor

Fundació Rubricatus

Fundació Pública

Diagnosi, disseny, implementació, avaluació

Gestor

Ateneu Cooperatiu Baix Llobregat

Generalitat

Avaluació

Finançador

Cafès Novell

Empresa

Disseny, implementació

Col·laborador

Damm

Empresa

Disseny, implementació

Col·laborador

 

 1. Quins recursos econòmics s'han emprat?

-Total euros de tot el projecte: 47.712,38€

-Total euros darrer any: 47.712,38€

-Pot explicar les característiques generals del finançament: 42.850€ els vam aconseguir a través de la convocatòria de Projectes Singulars 2019 de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.

 

 1. Quines han estat les fonts dels recursos econòmics:

 

Nom de la entitat que dona finançament

Total anual (Euros)

Total previst per tot el projecte (Euros)

Projecte Singular Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

42.850

42.850

Fons Propis Fundació Rubricatus

42.862,38

4.862,38

 

 1. Quins han estats els recursos humans utilitzats 

 

Contractació de 1 persona com a responsable de l’espai de restauració

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Prat

Direcció CC Sant Jordi – Ribera Baixa

Direcció secció restauració Rubricatus

Direcció tècnica Centre Ocupacional Rubricatus

Responsable de projectes Rubricatus

 

 1. Altres recursos utilitzats Espai i equip de restauració CEM Sagnier per fer les formacions
 1. S’ha realitzat amb metodologia participativa? Quina? En quines fases? S’ha realitzat metodologia participativa en la posada del nom de l’espai, a través de proposta de noms per xarxes socials i votació per l’equip de l’espai, que finalment ha estat “El Refugi del Ribera”
 1. Comunicació realitzada (interna i externa)

S’ha fet una jornada de visita de l’alcalde i resta de regidors de l’ajuntament del Prat a l’espai.

S’han fet diferents intervencions en programes del Prat Ràdio, i un Planet Prat es va fer al propi espai.

Ha sortit la  notícia a la Revista del Prat.

Hem participat en totes les activitat impulsades des de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat i el programa d’Economia Social relacionades amb els projectes singulars, com la “Sessió de Networking virtual del Programa d’Economia Social” el 29 d’abril del 2021. 

 1. Quins són els principals productes de l'experiència?  Els productes són els assoliments concrets que s'han aconseguit amb la implementació de la pràctica. Per exemple, una pràctica ambiental pot haver produït una reforma en la normativa, o la creació d'una nova entitat, o una modificació en els procediments, o noves instal·lacions o equipaments, etc. (cal no confondre-ho amb impactes)

 

Obertura de l’espai de restauració del CC Sant Jordi – Ribera Baixa

Un procediment de formació per a persones usuàries del Centre Ocupacional de Rubricatus.

S’ha fet una adaptació de les tasques d’ocupació terapèutica, prelaborals i activitats d’ajustament personal i social a l’espai de restauració del Ribera Baixa.

 

 1. Quina documentació ha produït la pràctica? 

 

Memòria i pla de formació.

 

 1. Quins impactes ha tingut la experiència? 
 2. Obertura de l’espai de restauració del CC Sant Jordi – Ribera Baixa

  Contractació d’una persona responsable de l’espai de restauració

  Formació a un equip de 5 usuaris del Centre Ocupacional de Rubricatus

  Formació a 10 joves amb discapacitat intel·lectual del programa Uno a Uno

 1. S'ha realitzat alguna avaluació de l'experiència?
 2. Quin Tipus d'avaluació s'ha realitzat? (interna-externa, qualitativa-quantitativa) i qui ha realitzat l'avaluació?

Interna. L’ha realitzat l’equip de restauració i del centre ocupacional de la Fundació Rubricatus, conjuntament amb la direcció del CC Sant Jordi-Ribera Baixa i la regidoria de cultura.

 1. Descrigui observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials 

S’ha iniciat la gestió de l’espai de restauració amb una molt bona acollida per part dels clients, s’ha fet una nova contractació laboral, s’han format a usuaris del Centre Ocupacional i a joves amb discapacitat del programa Uno a Uno, i s’ha iniciat la programació d’activitat culturals lligades a l’espai.

 1. Quins són els punts forts de la pràctica?

Que l’espai l’està gestionant una entitat social del territori com la Fundació Rubricatus, que s’ha transformat en un espais formatiu per usuaris del Centre Ocupacional Rubricatus i participants la programa formatiu per a joves amb discapacitat Uno a Uno, així com en un espai de trobada i convivència on desenvolupar activitats culturals, com la resta d'espais dels equipaments, i així contribuir a assolir objectius comunitaris.

 1. Quins són els punts febles de la pràctica?

Que tingui capacitat de generació de negoci per assolir un equilibri econòmic sostenible a llarg termini.

 1. Quines són propostes de millora de la pràctica?

Millorar la metodologia formativa i l’encaix amb la programació cultural del centre, així com incrementar l’atracció de clients a l’espai.

 1. Possibilitat de replicar la pràctica en altres àmbits

Es pot replicar a altres equipaments municipals culturals i esportius del territori. La principal dificultat és l’encaix horari d’obertura de l’espai.

El Refugi del Ribera, espai de restauració i formació

Media Root

Ecoindústria, projecte d’economia circular

Ecoindústria és un projecte d’economia circular que es basa en millorar el resultats de les empreses

Intervenció socioeducativa al carrer amb joves

Per tal de canalitzar les inquietuds dels joves cap a alternatives d’oci positiu, s’incentiva la sev

Prescripció social, recursos comunitaris per al benestar emocional i relacional

La prescripció social és una estratègia amb la qual professionals de l’atenció primària i agents imp

Processos Participatius en la redacció de 3 projectes d'espai públic

Processos participatius amb el veïnat de l’entorn de 3 projectes d'espai públic.

Projecte Antenes, lluita contra les solituds no desitjades

L’objectiu principal és detectar persones en situació de solitud no desitjada i o fragilitat emocion

Vehicle elèctric compartit

Implantar una flota de vehicles elèctrics compartits, que donin servei als desplaçaments dels trebal