Mostrant resultats per "Gent Gran" (991 resultats)

Cursos i tallers

Memòria, grup 3 (AFA Baix Llobregat)

Memòria, grup 5

Activitat física grup 6

Activitat física, grup 4

Activitat física, grup 5

Activitat física grup 5

Memòria, grup 4

Memòria, grup 5

Memòria, grup 4

Activitat física, grup 6

Activitat física, grup 2 (còpia 1)

Activitat física, grup 5

Activitat física, grup 4

Activitat física, grup 2

Activitat física, grup 2

Zumbagold

Memòria, grup 1

Memòria, grup 2

Memòria, grup 3 (AFA Baix Llobregat)

Activitat física grup 7

Gimnàstica amb música

Activitat física, grup 1

Activitat física, grup 1

Castanyoles

Patronatge

Informàtica iniciació + mòbil

Musicoteràpia (AFA BAIX LLOBREGAT)

Balls en línea - grup 6

Sevillanes 2

Manualitats, grup 2

Sevillanes 1

Castanyoles

Balls en línea - grup 2

Balls en línea - grup 4

Marqueteria

Marqueteria

Pachwork i labors (còpia 1)

Balls en línea - grup 1

Suport informàtic

Balls en línea - grup 1

Balls en línea - grup 3

Balls en línea - grup 7

Costura

Informàtica iniciació + mòbil

Patronatge

Marqueteria

Mitja i ganxet

Balls en línea - grup 4

Sevillanes 1

Sevillanes 2

Manualitats, grup 2

Mitja i ganxet

Balls en línea - grup 5

Informàtica iniciació

Patronatge

Mitja i ganxet

Costura

Pachwork i labors

Balls en línea - grup 1

Memòria - grup 5

Balls en línea - grup 2

Balls en línea - grup 6

Balls en línea - grup 3

Pachwork i labors

Castanyoles

Informàtica iniciació + mòbil

Informàtica iniciació

Suport informàtic

Balls en línea - grup 5

Mitja i ganxet

Memòria - grup 1

Memòria - grup 2

Memòria - grup 4

Pachwork i labors (còpia 1) (còpia 1)

Castanyoles

Pachwork i labors (còpia 1)

Manualitats, grup 2

Manualitats, grup 1

Balls en línea - grup 1

Costura

Balls en línea - grup 5

Balls en línea - grup 4

Balls en línea - grup 3

Balls en línea - grup 2

Patronatge

Castanyoles

Suport informàtic

Mitja i ganxet

Marqueteria

Sevillanes 1

Balls en línea - grup 2

Informàtica iniciació

Balls en línea - grup 6

Manualitats 1

Balls en línea - grup 7

Balls en línea - grup 7

Manualitats 1

Balls en línea - grup 1

Pachwork i labors

Costura