Mostrant resultats per "Gent Gran" (1059 resultats)

Activitats

Matí de la Gent Gran

Visitem Besalú i Banyoles

El pessebre de Nadal

Cursos i tallers

Zumba gold

Activitat física grup 1

Activitat física grup 2

Activitat física grup 3

Activitat física grup 4

Activitat física grup 5

Activitat física grup 6

Activitat física grup 7

Tai-txi

Ioga

Pilates, sol pelvià i hipopressius

Gimnàstica amb música

Gimnàstica amb música

Pilates, sol pelvià i hipopressius

Ioga

Tai-txi

Activitat física, grup 7

Activitat física, grup 6

Activitat física, grup 1

Activitat física, grup 2

Activitat física, grup 3

Activitat física, grup 4

Activitat física, grup 5

Zumbagold

Memòria, grup 1

Memòria, grup 2

Memòria, grup 3 (AFA Baix Llobregat)

Memòria, grup 4

Memòria, grup 5

Activitat física, grup 7

Memòria, grup 2

Memòria, grup 1

Memòria, grup 3 (AFA Baix Llobregat)

Memòria, grup 5

Memòria, grup 4

Zumbagold

Activitat física, grup 5

Activitat física, grup 4

Activitat física, grup 3

Activitat física, grup 2

Activitat física, grup 1

Activitat física, grup 6

Gimnàstica amb música

Ioga

Tai-txi

Pilates i sol pelvià

Activitat física, grup 7

Memòria, grup 1

Memòria, grup 2

Memòria, grup 3 (AFA Baix Llobregat)

Memòria, grup 5

Memòria, grup 4

Activitat física, grup 6

Activitat física, grup 6

Memòria, grup 4

Memòria, grup 5

Memòria, grup 3 (AFA Baix Llobregat) (còpia 1)

Memòria, grup 2

Memòria, grup 1

Activitat física, grup 7

Ioga (còpia 1)

Gimnàstica amb música

Zumbagold

Activitat física, grup 1

Activitat física, grup 2

Activitat física, grup 3

Tai-txi

Pilates i sol pelvià

Activitat física, grup 1

Activitat física, grup 2 (còpia 1)

Activitat física, grup 2

Activitat física, grup 4

Activitat física, grup 5

Activitat física, grup 5

Activitat física, grup 4

Activitat física, grup 2

Activitat física, grup 1

Activitat física, grup 3

Gimnàstica amb música

Pilates i sol pelvià

Tai-txi

Zumbagold

Ioga

Activitat física, grup 7

Activitat física, grup 6

Balls en línea - grup 1

Memòria - grup 1

Memòria - grup 2

Memòria - grup 3

Memòria - grup 4

Memòria - grup 5

Costura

Balls en línea - grup 2

Balls en línea - grup 3

Balls en línea - grupo 4

Balls en línea - grupo 5

Balls en línea - grupo 6