Objectius:

Volem fer del Prat un lloc fàcil per als negocis, constituint un punt de contacte directe, específic i diferenciat per a l’activitat econòmica de la ciutat, en el qual es concentrarà un conjunt de serveis de valor afegit per a les empreses i les persones emprenedores. Busquem impulsar projectes de creació de riquesa, talent i llocs de treball de qualitat, fomentar l’emprenedoria mitjançant la viabilitat, reorientació i reactivació econòmica i estratègica del model de negoci a curt i mig termini. Busquem enfortir el sector comercial de la ciutat fomentant les dinàmiques de concertació entre l’administració i el sector comercial i establint les línies estratègiques per assolir-lo, des de la gestió i innovació fins la transformació digital (tauletes, maquinari, programari, pantalles, APP, assistència tècnica, formació tècnica, etc.). o el màrqueting.

Descripció

Impulsarem i reforçarem el servei de finestreta única empresarial com a punt d’informació, assessorament i realització de tràmits de les empreses i persones emprenedores, per tal de facilitar-ne la gestió i agilitzar la relació entre la comunitat empresarial i l’Ajuntament.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Reforçarem els serveis d’acompanyament per a projectes de nova emprenedoria i d’autoocupació, treballant de manera especial en el suport a la consolidació de negocis i activitats i la gestió del talent. Reforçarem l’acompanyament en la constitució d’empreses, la transmissió empresarial, el finançament, la informació i l’acompanyament en tràmits municipals, la gestió del talent i la cerca de localitzacions a la nostra ciutat. Apostarem per la generació de projectes d’economia social i cooperativa, especialment en l’àmbit dels serveis a les persones i de l’economia circular.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Crearem l’Oficina Tècnica de Comerç adreçada a desplegar el Pla estratègic de comerç 2019-2025, centrat essencialment en ajudar al comerç local a encarar els nous reptes que li planteja una realitat complexa i en continua transformació. L’oficina retrà comptes al teixit comercial de la ciutat.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:

El següent conjunt de mesures estan dirigides a donar suport a les persones treballadores que s’han vist afectades econòmicament i als col·lectius en major situació de risc. Es tracta de pal·liar les afectacions produïdes per la COVID-19 en l’àmbit de l’ocupació, de reforçar les polítiques actives d’ocupació en col·laboració directa amb el sector privat mitjançant formules que impulsin la creació de llocs de treball a les empreses, amb projectes de governança, mesures i iniciatives al sector públic. Promoure la contractació de persones en situació d’atur per oferir-los-hi noves oportunitats laborals, i reforçar el paper estratègic de l’Ajuntament per contribuir al desenvolupament econòmic, al foment de l’ocupació i al benestar de la ciutadania, des de l’aposta pel diàleg social com a mètode de concertació de polítiques amb els agents socials i econòmics de la ciutat. La nostra aposta estratègica és el treball digne. I per això des de l’Ajuntament facilitem i posem a disposició un conjunt d’eines i instruments per aconseguir un model productiu compromès amb el medi ambient, sustentat en ocupació de qualitat i amb drets, en la igualtat d’oportunitats i no discriminació, que aposta per sectors diversificats, dinàmics, amb R+D+I, formació i qualificació professional que permeti satisfer les necessitats materials de les persones i la societat.

Descripció

Posarem en marxa un programa per a la promoció de les empreses del sector de la logística i de la seva cadena de valor amb l’objectiu de millorar la capacitació competencial i la retenció de talent com a factor clau de l’ocupació i de la reactivació econòmica basada en l’impuls a la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de les persones i les empreses.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Impulsarem plans d’ocupació d’urgència social (POUS) adreçats a persones migrades per què puguin obtenir un permís de residència i afavorir la seva integració al mercat laboral

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Posarem en marxar un projecte de noves oportunitats per aconseguir que els i les joves que ni estudien ni troben feina a causa de la seva baixa qualificació laboral puguin formar-se i millorar les oportunitats per accedir al mercat de treball. En context de crisi econòmica i social que ha agreujat la pandèmia del COVID està provocant de forma general un augment de l’atur i dificultats en el seguiment dels processos educatius i de formació. Aquesta situació s’agreuja entre els sectors de població de joves més vulnerables

Veure més
Estat de l'acció

Un cop finalitzat el procés de diagnosi de Noves Oportunitats Educatives (NOE), aquest curs s'ha definit el circuit d'acompanyament a l'alumnat que abandona prematurament els seus estudis i s'ha posat en marxa el Servei d'acompanyament a aquests joves en col·laboració amb els instituts i l'equip d'assessorament psicopedagògic de la ciutat. S'ha definit el grup de referents NOE i el Pla de Treball del curs. 

Descripció

Reforçarem l’oferta formativa en àmbits estratègics -com la indústria 4.0, la sostenibilitat, l’economia circular i la creativa- així com en els sectors identificats amb més oportunitats d’ocupació -  per a persones en situació d’atur, treballadors i treballadores en actiu i persones emprenedores. També reforçarem els programes destinats a millorar les competències digitals, així com l'aprenentatge de l’anglès.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Consolidadació  d'accions formatives en llegua anglesa, Logística i Logística 4.0,  competències digitals (per a la ciutadania i el teixit empresarial i comercila  de la ciutat) i programes formatius vinculats a la sostenibilitat i l'economia circular. 

Descripció

Impulsarem la intermediació laboral amb la finalitat d’ajustar el servei a la situació actual, incidint en la identificació d’empreses i sectors productius tractors i generadors d’ocupació a la comarca, el disseny de plataformes exprés per a l’ocupació i la inserció laboral i la relació sòlida i permanent amb les empreses.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Impulsarem plans d’ocupació d’urgència social (POUS), desenvoluparem el projecte JO PUC i impulsarem plans d’ocupació, per tal d’atendre les persones afectades per l’atur creixent i facilitar la seva inserció laboral, amb perspectiva de gènere i atenent la realitat específica de joves, majors de 45 anys, persones aturades de llarga i molt llarga durada, persones amb discapacitat i d’altres col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Desenvolupament de programes adreçats  diferents col·lectius especialment vulnerables:  Formació i Treball ; Treball als Barris; Programes de contractació directa; Programa Jo Puc; Plans d’ocupació d’urgència social; Plans d’ocupació (Diputació i AMB); Programa Ubica’t; Enfeinat; Dispositiu de suport SLO; Programa Formació Professional Ocupacional Dual.

Descripció

Consolidarem la figura del referent d’ocupació juvenil, impulsant un treball conjunt amb els instituts i els agents econòmics i socials per potenciar la inserció laboral dels i les joves, un col·lectiu que s’està veient de manera més intensa per l’increment de l’atur.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Reforçarem el Pla de Reactivació de l’Ocupació amb el foment de l’orientació i la formació per afrontar la necessitat de qualificar a les persones treballadores i facilitar la seva reconversió, per tal de poder donar una resposta ràpida a nous sectors emergents i sectors productius tractors, generadors d’ocupació i dels quals s’espera una ràpida transformació

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Objectius:

Tot seguit s’articula un paquet de mesures de suport econòmic i d’estructura per a les empreses de la ciutat amb els següents objectius: mitigar l’impacte econòmic de la COVID 19 a les microempreses del Prat, fomentar l’emprenedoria al municipi en condicions de viabilitat econòmica, generar sinèrgies entre l’Ajuntament i les PIMES de la ciutat per facilitar l’accés a la contractació pública en condicions de plena transparència segons normativa de la UE, i dissenyar i consolidar un sistema de governança amb la xarxa de polígons industrials de la ciutat per a impulsar, modernitzar i identificar nous sistemes productius tractors d’ocupació sostenible i de qualitat. Totes les mesures es definiran, dissenyaran i coordinaran amb els agents socials i econòmics més representatius.

Descripció

Impulsarem la recuperació i ocupació productiva de locals buits o en desús, per tal de pal·liar el deteriorament dels barris i de convertir-los en actius que dinamitzin l’economia i la vida urbana

Estat de l'acció
Mesura de resultats

Posada en marxa del pla de dinamització de locals tancats:

Prospecció de necessitats

Inventari de locals en lloguer

Coworking de retorn social

Descripció

Fomentarem actuacions de dinamització que incentivin el consum al comerç i la restauració local per contrarestar les conseqüències de la covid-19 en el sector.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Posarem en marxa un pla de millora de les instal·lacions del Mercat municipal i recuperació de les activitats de dinamització comercial adreçades a incentivar el consum físic i on line

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Desenvoluparem la prestació de servei en assessorament gastronòmic per a l’adhesió a la Xarxa de qualitat el Prat Degusta’l d’establiments de restauració que treballen els productes locals i en compliment dels ODS que permetin accedir al compromís BIOSPHERE de sostenibilitat turística.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

En marxa procés de licitació del projecte

Descripció

Desenvolupament de diversos programes integrals que avancen en la millora de la sostenibilitat i de l’eficiència energètica i que promouen, simultàniament, la reconversió de sectors estratègics

Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Estem impulsant un bo per aixecar la persiana de 250 euros i una ajuda de fins a 100 euros per mantenir el negoci obert per a activitats que havien hagut de tancar durant la crisi. Impulsem un suport econòmic per a l’inici d’una nova activitat per a persones físiques en situació d’atur, un protocol per a PIMES per a facilitar el seu accés a la contractació pública local i una campanya de promoció per al foment del consum i la compra de proximitat en el sector d’oci local - restauració i comerç- en condicions de confiança, seguretat alimentària i sanitària.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització

Execució del programa d'ajuts amb 1.132 empreses amb més de 700.000 euros atorgats. 

Descripció

Desenvoluparem mesures adreçades a donar suport al manteniment de llocs de treball, orientació i acompanyament a les persones i establir incentius per a les empreses adreçats al foment de l’ocupació. En aquest sentit, atorgarem ajuts econòmics d’entre 1.000 i 5.000 euros (segons tipus de contracte i col·lectiu contractat i fomentant la contractació indefinida) a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur.

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Dissenyarem un sistema de governança que permeti identificar i agilitzar els canals pertinents d’interlocució de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i els diversos polígons d’activitat econòmica de la ciutat. Impulsarem una xarxa d’empreses socialment responsables en coherència als Objectius de l’Agenda 2030 i identificarem els sectors productius motors de models productius innovadors, sostenibles i generadors d’ocupació de qualitat a partir de projectes de noves inversions i inversions empresarials, del Pla de reactivació per a l’Ocupació i del Pacte per un nou impuls econòmic i social del Baix Llobregat. Desenvoluparem projectes dels àmbits de l’ocupació, la transició energètica, la mobilitat, la simbiosi industrial i la Responsabilitat Social Corporativa en col·laboració amb els agents socials i econòmics més representatius del territori.

Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Subministrarem kits d’EPIs de reinici de l’activitat per als establiments comercials, de restauració i serveis afectats pel tancament de l’activitat arran de la declaració de l’estat d’alarma, tot potenciant l’acord de compra amb proveïdors locals, impulsarem les condicions d’obertura post Covid19 de les empreses, comerços i serveis de la ciutat amb garanties de seguretat a partir de la formació grupal en línia i l’assessorament individual on-line en matèria de prevenció i seguretat i facilitarem la possibilitat d’auditories de qualitat en matèria de prevenció i sanitàries pots Covid19 per aquelles empreses, comerços i serveis que així ho considerin.

Veure més
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Impulsarem l’Oficina Tècnica de reactivació dels polígons d’Activitat Econòmica com unitat específica de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic amb vocació d’esdevenir:

  • Intercanviador d’informació i relacions entre l’Ajuntament i els polígons
  • Promotor de les polítiques municipals adreçades als polígons
  • Referent (titular competencial) de les relacions amb l’associacionisme empresarial i futures APEU’s
  • Gestor de programes i projectes que es desenvolupin en àmbit de comú acord amb polígons
Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització
Descripció

Posarem en marxa un programa d’ajuts per a les microempreses, pimes, autònoms i organitzacions d’economia social i solidària del municipi per al manteniment de llocs de treball de persones afectades per ERTO

Veure més Documentació
Estat de l'acció
Funcionament continuat - institucionalització