Programa Mixt d’orientació i formació professional per a l’ocupació de persones treballadores afectades per un ERTO

El programa Mixt d'orientació i formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores afectades per un ERTO neix a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i es promou des del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

 

Aquest programa pretén pal·liar els efectes de la crisi sanitària generada per la COVID-19 als àmbits del treball i l'ocupació que continuen estant greument afectats i que es preveu que una part important de les persones treballadores en situació d'ERTO actualment a Catalunya no podran tornar al lloc de treball que ocupaven abans de la crisi sanitària.

 

Els objectius són els d'orientar i qualificar persones treballadores afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) pel manteniment de la seva ocupabilitat o facilitar la seva reconversió, per tal de poder donar una resposta ràpida a nous sectors emergents i conservar i actualitzar el talent dels sectors refugi que estan aguantant l'embat econòmic actualment o dels que s'espera una ràpida recuperació mitjançant la seva transformació.

 

Des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament del Prat s’inicia aquest programa que acollirà un total de 125 participants que rebran orientació i formació.

El Programa Mixt d’orientació i formació 2021 finalitza el 30/09/2022. El centre resta a l’espera d’una nova edició.

 

Inscriviu-vos als cursos

Els cursos tindran una durada curta i prepararan els participants en els següents àmbits:

 

  • Ofimàtica: Tractament de dades, textos i documentació 150 hores

  • Competències digitals 30 hores

  • Anglès professional per a la gestió administrativa amb el client 90 hores

  • Tècniques de recepció i comunicació 90 hores

  • Optimització de la cadena logística 90 hores

 

Amb aquesta formació es pretén reduir la bretxa digital formant persones amb poca formació i pocs o nuls coneixements digitals, així com s’aposta per l’adquisició de competències lingüístiques de la llengua anglesa i d’atenció al públic i, per últim, amb el curs d’Optimització de la cadena logística es prepararà un perfil molt sol·licitat amb les innovacions de la Logística 4.0. Tots els cursos són mòduls formatius corresponents a certificats de professionalitat que permetran acreditar amb un títol, excepte el de Competències digitals. Si algun mòdul és l’últim d’un itinerari formatiu de certificat de professionalitat, l’alumna/e també tindrà pràctiques en empresa.

Per participar en aquest projecte tindran prioritat les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) des de l’inici de la pandèmia i fins a la finalització del període d’execució d’aquest programa.

 

En segon terme, es prioritzarà la participació de les persones treballadores ocupades, per compte propi o aliè, i desocupades procedents dels sectors amb més afectació.

 

El projecte té una durada fins al 30 de setembre de 2022.

 

Per a més informació contactar amb Mari Luz Cárdenas, tècnica del programa, trucant al 93 478 68 78 Ext. 5670 o per correu electrònic: cardenasm@elprat.cat

Fitxes cursos

Competències digitals (pdf - 679350 bytes)

Anglès professional (pdf - 683319 bytes)

Optimització de la cadena logística (pdf - 687738 bytes)

Tècniques de recepció i comunicació (pdf - 687580 bytes)

Tractament de dades, textos i documentació (pdf - 680165 bytes)