Projecte Reincorpora: Ajuts a la contractació de treballadors/es en ERTO

Ajuts a empreses del municipi per a la reincorporació de treballadors/es  en situació d’ERTO afcetats per les mesures de contenció de la pandèmia.

El període de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria serà del 25 d’abril fins al 20 de juny.

Persones físiques o jurídiques que tinguin un centre de treball o domicili social i/o fiscal al Prat de Llobregat.

Tenir concedit un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO)

El/la treballador/a haurà d’estar empadronat/a en el municipi del Prat de Llobregat a data de la reincorporació.

La data de reincorporació ha d’estar compresa entre l’1 d’abril de 2020 i l’1 de març de 2022.

El treballador desafectat s’ha de mantenir donat d’alta mínim 6 mesos des de la tornada a l’activitat.

Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i al corrent de deutes amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat.

Només se subvencionaran contractes amb data de reincorporació compresa entre l’1 d’abril de 2020 i l’1 de març de 2022 i que es mantingui donat d’alta mínim 6 mesos des de la tornada a l’activitat.

L’Ajuntament del Prat de Llobregat subvencionarà com a màxim amb 4.000€ per empresa.

El període de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria serà del 25 d’abril al 20 de juny.

Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'ajuntament: seu.elprat.cat

Podeu demanar més informació sobre ajuts i subvencions a través del correu electrònic oae@elprat.cat o trucant al telèfon 93 478 68 78.

Documents relacionats

Bases (pdf - 266907 bytes)

Díptic (pdf - 5715654 bytes)

Amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla ApropAMB