El Programa Treball, Talent i Tecnologia constitueix un dels dinou projectes transformadors inclosos en el Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona que expressen la voluntat d’oferir noves mirades a les polítiques corporatives davant els reptes que s’han d’abordar per avançar cap a un desenvolupament sostenible.

 

El programa presenta un enfocament integral, incorporant a les empreses i a les persones al conjunt de públic destinatari. 

 

Projecte creat per  promoure el treball digne, la millora competencial del talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia.

Es fonamenta en l’impuls de la tecnologia com a motor transformador i en l’acompanyament a la transició digital de persones i empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.

 

El projecte té una durada bianual i es durà a terme fins a 31 de desembre de 2022.

Per a més informació contactar amb Isolda Busquets, tècnica del programa, trucant al 93 478 68 78 o per correu electrònic busquetsr@elprat.cat

 • Minimitzar els perjudicis ocasionats per la covid-19 en persones i empreses, com a actius del territori.
 • Tornar a posicionar les economies locals en la vida de creixement en que es trobaven abans de la crisi.
 • Reforçar i enfortir el talent de persones i empreses del nostre territori, per contribuir a la construcció d’un model de creixement sostenible, alhora que competitiu i orientat a la minimització de les desigualtats socials.

El projecte es durà a terme des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, que  treballarà de forma col·laborativa amb els ajuntaments dels municipis veïns de Viladecans i Sant Boi de Llobregat. Els tres municipis comparteixen l’àrea d’influència en l’activitat econòmica en la que es centrarà el projecte: la cadena de valor de la Logística 4.0.

Els objectius específics són:

 • Detectar i caracteritzar les necessitats de les persones i empreses per definir i operativitzar les actuacions locals en consonància amb a la realitat de cada territori.
 • Fer partícip tot el teixit socioeconòmic en les accions a realitzar, traçant una estratègia coordinada, unitària i cohesionada, que permeti anticipar necessitats futures, amb el propòsit de fomentar la col·laboració publicoprivada i la publicopública.
 • Desplegar itineraris formatius per a la millora de l’ocupabilitat de forma preventiva i proactiva, amb el propòsit de disminuir la bretxa tecnològica i facilitar la inserció laboral en llocs de treball de qualitat.
 • Acompanyar a les empreses a (re)definir nous models de negoci sostenibles, inclusius, competitius i digitals. Amb el propòsit d’impulsar la competitivitat del model productiu i acompanyar-les en el procés de digitalització i transformació tecnològica.

El projecte LOGÍSTICA 4.0: CREANT UN ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ pretén promoure la modernització de les empreses del sector de la logística i de la seva cadena de valor, per a la millora de la capacitació competencial i la retenció del talent com a factor clau de l’ocupació de qualitat. A través del impuls de la millora de la competitivitat de les empreses del sector i el seu creixement econòmic sostenible a través de la tecnologia, així com amb el desenvolupament d’accions de capacitació i acompanyament a la transició digital de les persones.

El programa s’articula en 4 línies de treball:

 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual, per detectar les necessitats de les persones i empreses i poder definir les actuacions locals en consonància amb la realitat del territori.
 2. Aliances estratègiques per al desenvolupament del pla integral, per fer partícip el teixitsocioeconòmic en les accions a realitzar.
 3. Desenvolupament competencial de les persones, desplegant accions formatives per disminuir la bretxa tecnològica i facilitar la inserció laboral en llocs de treball de qualitat.
 4. Impuls de la capacitat productiva i transformació del teixit empresarial. Digitalització del teixit empresarial amb el propòsit d’impulsar la competitivitat del model productiu.

- Persones en edat de treballar, amb un nivell mínim d’ESO o equivalent, que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

 • en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació al SOC
 • en actiu i amb voluntat de canvi d’ocupació i/o millorar la seva ocupabilitat, inscrites al SOC com a demandants de millora d’ocupació
 • en actiu ocupant llocs de treball que estan en procés de desaparició i/o transformació.
 • en situació d’innactivitat, prioritzant les dones i els joves.

- Empreses de la cadena de valor de la logística; del territori, generadores d’ocupació, en procés de digitalització i amb necessitat de nous perfils professionals.

Subvenciona

Col·labora

Documentació del projecte

Conclusions de la diagnosi (pdf - 3333080 bytes)

Cartell del projecte (pdf - 3250366 bytes)

Règim Regulador del Programa (pdf - 2970201 bytes)