Imatge gràfica de l'ODS 11. Ciutats i Comunitats Sostenibles

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Quina és la seva finalitat?

La finalitat d'aquest ODS és fer que les ciutats esdevinguin capdavanteres en la generació de sistemes humans perdurables i de qualitat, garantint la seguretat i els mínims d’una vida digna per a tota la ciutadania, és a dir, un habitatge en condicions assequibles, serveis bàsics com educació, sanitat o mobilitat; espais verds de qualitat i una vida comunitària activa.

Les ciutats han de planificar el seu desenvolupament d’una forma sostenible i participativa, vetllant per la protecció del patrimoni cultural i natural, assegurant la integració territorial i aportant respostes integrals i resilients als riscos derivats del canvi climàtic i altres possibles desastres o crisis.

Què pot fer la ciutadania per contribuir-hi?

  • Utilitzar el transport públic, així com les bicicletes urbanes i altres mitjans de transport ecològics.
  • Utilitzar mitjans de trasport privats compartit.
  • Coneixer i divulgar el patrimoni cultural i naturals de la ciutat. Fomentant que els més petits el coneguin i estimin.  A la web de turisme pots trobar un munt de propostes interessants per descobrir el patrimoni natural de la ciutat. Trobaràs la informació sobre el patrimoni cultural en aquest enllaç, a més a més amb el nom del Prat Ocult, pots descobrir diferents itineraris històrics de la ciutat.
  • Participar activament en la governança i la gestió de la ciutat. En aquest link trobaràs tota la informació sobre els diferents espais de participació estables i els procesos participatius actius.
  • Cuidar els espais públics es responsabilitat de tota la ciutadania.

Projectes i serveis municipals vinculats a aquest ODS

Servei de vehicles elèctrics compartits

Tota la informació sobre el servei de vehicle elèctric compartit.

Ajuts a la rehabilitació d’habitatges i edificis

El Consorci Metropolità de l’Habitatge ofereix subvencions per a la rehabilitació d...

Espais de participació

Òrgans consultius de la ciutat

Al Prat, escoles més sostenibles

Xarxa de centres educatius que fomenten la sostenibilitat i comparteixen experiències.

Els espais naturals del riu

Cal Tet i Ca l’Arana formen una reserva natural de gran importància a la desembocadura...

Protecció Civil

La Protecció civil comprèn les accions destinades a protegir les persones, els béns i...