Imatge gràfica de l'ODS 11. Ciutats i Comunitats Sostenibles

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Quina és la seva finalitat?

La finalitat d'aquest ODS és fer que les ciutats esdevinguin capdavanteres en la generació de sistemes humans perdurables i de qualitat, garantint la seguretat i els mínims d’una vida digna per a tota la ciutadania, és a dir, un habitatge en condicions assequibles, serveis bàsics com educació, sanitat o mobilitat; espais verds de qualitat i una vida comunitària activa.

Les ciutats han de planificar el seu desenvolupament d’una forma sostenible i participativa, vetllant per la protecció del patrimoni cultural i natural, assegurant la integració territorial i aportant respostes integrals i resilients als riscos derivats del canvi climàtic i altres possibles desastres o crisis.

Què pot fer la ciutadania per contribuir-hi?

  • Utilitzar el transport públic, així com les bicicletes urbanes i altres mitjans de transport ecològics.
  • Utilitzar mitjans de trasport privats compartit.
  • Coneixer i divulgar el patrimoni cultural i naturals de la ciutat. Fomentant que els més petits el coneguin i estimin.  A la web de turisme pots trobar un munt de propostes interessants per descobrir el patrimoni natural de la ciutat. Trobaràs la informació sobre el patrimoni cultural en aquest enllaç, a més a més amb el nom del Prat Ocult, pots descobrir diferents itineraris històrics de la ciutat.
  • Participar activament en la governança i la gestió de la ciutat. En aquest link trobaràs tota la informació sobre els diferents espais de participació estables i els procesos participatius actius.
  • Cuidar els espais públics es responsabilitat de tota la ciutadania.

Projectes i serveis municipals vinculats a aquest ODS

Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Localitza els punts de recàrrega de vehicles elèctrics disponibles a la ciutat

Centre de Normalització Lingüística

El CNL El Prat de Llobregat és una institució pública destinada al coneixement, l'ús i...

Un Prat per créixer i viure

Al Prat despleguem un Pla local d’habitatge, que inclou, entre d’altres coses, la...

Cultura popular

La Casa de l'Energia

Equipament municipal d'informació i assessorament en matèria d'energia

Prat Espais

Prat Espais és una empresa municipal creada per gestionar les actuacions d'habitatge i...

Pla d’Accessibilitat Municipal

El Pla d’Accessibilitat Municipal és un estudi i programació d’accions amb l’objectiu d...

  •