Ajuts a la rehabilitació d’habitatges i edificis


Tags: Prat Espais

El Consorci Metropolità de l’Habitatge ofereix subvencions per a la rehabilitació d'habitatges i edificis, amb l’objectiu d’incidir en la qualitat de vida de la ciutadania, la millora de les condicions d'habitabilitat i la millora del paisatge urbà.

Quins àmbits d’actuació contemplen aquests ajuts?

Les subvencions oscil·len entre el 35 % i el 50 % del cost de les obres i poden ser sol·licitades per rehabilitar edificis residencials i habitatges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en els següents àmbits:

  • Conservació: rehabilitació dels fonaments, l’estructura, les instal·lacions, les façanes, les cobertes i les mitgeres. Millora d’altres instal·lacions comunes per adequar els habitatges a la normativa vigent.
  • Millora de la qualitat i de la sostenibilitat: millora de l'aïllament, substitució de finestres, instal·lació de sistemes de calefacció o refrigeració i instal·lació d'equips de generació amb energies renovables.
  • Millora de l’accessibilitat: instal·lació d'ascensors, supressió de barreres arquitectòniques i altres ajustos raonables en matèria d'accessibilitat.
  • Habitabilitat interior de l’habitatge: obtenció de l'habitabilitat, adequació de les instal·lacions existents a l'habitatge, sostenibilitat i rehabilitació energètica de l'interior de l'habitatge, adaptació per a persones amb problemes de mobilitat.

Temes relacionats

Ajuts i serveis a l'habitatge

L’Ajuntament del Prat ofereix un ventall de serveis i ajuts a l’habitatge.

Borsa d’habitatge de lloguer

Servei gratuït de mediació entre propietaris i llogaters per incrementar l'oferta d'habita

Instal·lació de plaques fotovoltaiques

Servei d'informació sobre instal·lació, tramitació de permisos i bonificacions.

Intermediació en deutes de l’habitatge

Servei gratuït d'informació, assessorament i intermediació per evitar la pèrdua de l'habit

Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, imprescindib

Rehabilitació energètica d’edificis

Llars més sostenibles amb reformes energètiques