Servei d'alimentació i descans Sol Solet

El servei de menjador és un servei de qualitat, amb una proposta alimentària variada, equilibrada i individualitzada per tal d'assegurar el desenvolupament òptim dels infants. L’hora de dinar és una estona de relació entre infants i adults, en què es treballa l’educació alimentària, els hàbits d’higiene i la importància del descans.

Què és el servei?

És un servei opcional i voluntari d’atenció directa als infants durant l’hora de dinar i descans. Es pot fer ús del servei de forma fixa o esporàdica al llarg del curs.

Què ofereix?

L'escola bressol disposa d’una cuina pròpia on s'elaboren diàriament els menús adaptats a l'edat dels infants, amb productes ecològics i de proximitat i també disposa de dormitoris adaptats a l'edat dels infants per al temps de repòs. Es facilita la possibilitat de continuar l'alletament matern.

A qui s’adreça?

A tots els nens i les nenes matriculats i matriculades a l'escola bressol que facin ús del servei de menjador.

Com s’hi pot accedir?

Donant-se d’alta en el mateix centre escolar.

Cost del servei

Fixat per les Ordenances Municipals.

Adquisició d’hàbits i rutines

L’hora del dinar i del descans ha de ser un moment de plaer per l’infant i de relació amb altres infants i l’adult de referència. Durant aquest espai, es vetlla per crear un ambient agradable pels infants, es respecta el seu ritme i se’ls convida a tastar els aliments en un procés continu i progressiu. Entre altres, es reforcen hàbits i rutines com ara rentar-se les mans, netejar-se la boca o agafar el got per beure aigua. En aquests aprenentatges, es potencien i s’estimulen actituds positives que incideixen en el desenvolupament personal i social de l’infant.