Banc d’instruments

Què és el servei?

Es tracta d’un servei de lloguer d’instruments per a totes aquelles persones que facin algun curs instrumental a l’escola. Tenen prioritat les persones que cursen el primer any d’instrument, independentment de l’edat.

Què ofereix?

Lloguer d’un instrument per començar-ne l’aprenentatge a un preu de 5 € mensuals.

A qui s’adreça?

A tot l’alumnat de L'Escola d'Arts en Viu que cursi un curs d’instrument. Té preferència l’alumnat de primer curs d’Instrument.

Com s’hi pot accedir?

Un cop formalitzada la matrícula o confirmació de plaça, es pot sol·licitar presencialment a la recepció de l’escola l’ús d’aquest servei. Un cop rebudes totes les sol·licituds s’assignen els instruments als adjudicataris. Si el curs ja ha començat també es pot demanar en qualsevol moment.

Cost del servei

5 € mensuals.

Altres

El lloguer es podrà prorrogar durant l’estiu un cop finalitzades les classes amb el mateix cost mensual.

Condicions del servei:

  • Visualsonora, SCCL, empresa que gestiona el servei de L'Escola d'Arts en Viu, és qui lloga l’instrument a canvi d’una quota mensual de 5 €.
  • El llogater es compromet a tractar-lo amb cura i respecte i a no fer-hi modificacions.
  • El llogater es farà càrrec dels possibles desperfectes que es puguin ocasionar durant la cessió de l’instrument.
  • No es podrà cedir aquest instrument a terceres persones.
  • En cas de donar-se de baixa de L'Escola d'Arts en Viu, es tornarà de manera inmediata l’instrument.