El teu carrer: Narcís Baiges

Al barri de la Barceloneta, trobem el carrer dedicat al músic i funcionari municipal Narcís Baiges i Llopis (1914-1992).  

L’any 1942, un grup de socis provinents de les antigues corals dissoltes, Les Flors i Lo Llobregat,  es van unir per formar un cor sota la direcció de Narcís Baiges: El cor d’en Narcís. Es tractava d’un grup masculí dedicat sobretot a les caramelles, que va funcionar fins a 1949 i que seria l’antecedent de la societat coral Lo Llobregat de les Flors (1950).

Aquesta nova societat reunia, en un de sol, el nom de les dues corals rivals desaparegudes i integrava, entre altres cantaires, membres procedents de les mateixes. Lo Llobregat de les Flors és l’única entitat cultural, juntament amb Amics d’El Prat, que continua activa.

A partir de 1950, la direcció es va anant alternant entre el mestre Narcís Baiges i el músic i compositor Joan Estalella. El 1970, deixarà la coral després de trenta anys de dedicació.

El 5 de març de 1997, el Ple municipal acordà el canvi de denominació carrer de Narcís Baiges a l’antic camí de Cambrils.