El teu carrer: Avinguda de la Verge de Montserrat

A finals dels anys cinquanta, I'antic nucli urbà havia esgotat el sòl disponible i no podia absorbir la població nouvinguda. A les cases més modestes hi viuen famílies senceres rellogades i d'altres es van instal·lar a I'abandonada masia de can Peixo Vell, on avui hi ha el CEM Fondo d'en Peixo, i en d’altres zones molt precàries.

La ciutat s'havia d'expandir. El símbol d'aquesta nova etapa és I'obertura de I'avinguda Verge de Montserrat, que s’urbanitzarà al llarg dels anys seixanta i que, fins a I'actualitat és una de les arteries bàsiques de la ciutat i  un dels seus eixos comercials.

La urbanització d’aquesta via s’ha dut a terme en diferents etaques. El tram més antic és el que va des del carrer de Frederic Soler fins al carrer de Jaume Casanovas. A l’actualitat, aquesta via, travessa tota la ciutat, des de la Ronda de Llevant fins al carrer de Frederica Montseny.

El pàrquing de I'avinguda Verge de Montserrat i avinguda del Remolar és el primer aparcament públic soterrat de la ciutat. Va entrar en funcionament I'any 2009 i té una capacitat per a més de 300 vehicles.

La imatge correspon als anys setanta i es pot veure a l’exposició Gerard Giménez, l’objectiu del fotògraf.

 

Fotografia: Fons Gerard Giménez Mor