Assessorament

L’Arxiu facilita l’accés i la consulta de la documentació als investigadors, estudiosos i ciutadans en general, d’acord amb el marc legal i normatiu existent.

Des del servei educatiu de l’Arxiu s’organitzen sessions formatives i d’assessorament al professorat per donar-los a conèixer el fons i la documentació de què es disposa en aquest servei.

L’Arxiu Municipal ofereix assessorament i suport documental, hemerogràfic, fotogràfic i audiovisual a l’alumnat que desenvolupi treballs relacionats amb la història i el patrimoni del Prat de Llobregat.