El teu carrer: Avinguda de l'Onze de Setembre

onze_setembre

Agost 2015

Aquesta avinguda, coneguda en un primer moment com a Ronda del Sur, passà a anomenar-se, el 27 de desembre de 1973,  Avenida del Almirante  Carrero Blanco, (president del govern franquista que morí en un atemptat), fins que el 1979 se li va imposar el nom que té a l'actualitat.

El Ple municipal de 2 d'octubre de 1979 acordà nomenar a aquesta via Avinguda de l'Onze de setembre, diada nacional de Catalunya, que commemora l'11 de setembre de 1714, data de la caiguda de la ciutat de Barcelona, després de 14 mesos de setge, durant la Guerra de Successió en la que Felip V de Borbó i l'Arxiduc Carles d'Àustria lluitaven per la Corona d'Espanya. La victòria de Felip V va suposar la derrota dels catalans i l'abolició de totes les institucions i pèrdua de les llibertats civils catalanes.  

L'any 1980, el Parlament de Catalunya declarava l'onze de setembre com a Festa Nacional de Catalunya (Llei 1/1980, de 12 de juny, per la qual es declara Festa Nacional de Catalunya la Diada de l'onze de setembre).

Pel que fa al desenvolupament urbanístic d'aquest entorn, va tenir lloc entre els anys setanta i vuitanta del segle XX.  El 1974, entrà en funcionament aquesta carretera que portava des de la Zona Franca fins a l'Aeroport. Encara que aquesta via, inicialment marcava d'alguna manera, el límit del nucli urbà cap al mar i, per tant, semblava que podia impedir la integració d'alguns barris, com els de La Barceloneta, La Granja o Sant Cosme, finalment, s'ha acabat incorporant al teixit urbà de la ciutat.

La necessitat de disposar de més sòl per habitatges van portar a la planificació d'un creixement de la ciutat cap al sud. Des de mitjans dels anys noranta, la urbanització d'aquest entorn es va anant completant amb l'edificació de cal Gana, on molts  dels habitatges que es van construir van ser destinats al lloguer per a joves. L'any 2012, per sota de l'avinguda de l'Onze de setembre, es van començar les obres de la primera fase de la urbanització coneguda com l'Eixample Sud del Prat, on es construiran uns tres mil habitatges, la meitat de protecció oficial.