El teu carrer: Carrer Major

carrer_major

Maig 2015

El segle XVIII va ser el del naixement pròpiament dit del nucli urbà, així, entre el 1720 i 1740 comencen a construir-se les primeres cases al voltant de la Plaça, actual Plaça de la Vila. Al llarg d'aquest segle es formarà el primer carrer del poble, l'únic que hi haurà durant molt de temps, el carrer Major. El carrer, tal i com l'anomenaven, es va anar formant partint de la Plaça cap al nord i a finals de segle ja se li dirà carrer Major. Una de les característiques del carrer era la seva escassa amplada, heretada de la seva anterior condició de braç de riu, anomenat la Riera Vella, que un cop sec s'emprà com a camí pel seu sòl més dur i compacte, pedregós en comparació als fangosos camins del Delta. Aquest camí i, després el carrer, portava a la barca que facilitava als antics pratencs travessar el riu. El carrer, també ha estat testimoni de les crescudes i sortides del riu, perquè sovint, quan els rius es desborden, recuperen antics braços. Per això, quan el Llobregat se sortia de mare entrava pel carrer Major cap a la plaça.

En un full padronal de 1844 , un dels documents sobre la població més antics que es conserven a l'arxiu municipal del Prat, ja hi figura gent inscrita al carrer Major.

Amb l'arribada de la indústria, que condicionà la urbanització de la població més enllà del ferrocarril, el carrer es perllongà fins arribar a l'actual autovia de Castelldefels.

El carrer Major sovint és confós per molta gent amb el carrer de Ferran Puig, que també és la continuació de la Riera Vella. El carrer va canviar de nom en funció del context polític. Així, segons el tram del carrer, trobarem que al llarg de la seva història ha estat nomenat amb diferents noms:

Des de la Plaça de la Vila fins a la via fèrria (antic pas de nivell)[1]:

  • c. Major fins a 1920
  • c. Pi i Margall (1920-1940)
  • c. Major (1940 fins a l'actualitat)

Des de la via fèrria fins a l'autovia de Castelldefels[2]:

  • c. de la Ribera fins a 1931
  • av. del 14 d'abril (1931-1939)
  • av. de José Antonio Primo de Rivera (1939-1952)
  • c. Major (1952 fins a l'actualitat)

[1] Actes de Ple municipal: 16/05/1920 i 02/09/1940

[2] Actes de Ple municipal: 17/12/1931; 20/03/1939 i 03/11/1952