Valoració i revisió del grau de dependència

Què és el servei? 

És un servei en què diversos equips multidisciplinaris tenen la missió de valorar la dependència, d’acord amb els barems que fixa la Llei 39/2006, de la Generalitat de Catalunya.

Què ofereix?

  • Valoració tècnica de la dependència.
  • Emissió de proposta de grau i nivell de dependència.

A qui s’adreça?

A persones de qualsevol edat que es trobin en situació de dependència segons el que estableix la Llei 39/2006 i que resideixin al Prat de Llobregat.

Com s’hi pot accedir?

Presencialment, a través de la tramitació dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS)

Cost del servei

Gratuït.

Temes relacionats

Horts Lúdics

110 horts amb una finalitat lúdica, cultural, terapèutica, d’activitat física i de relació social.

Menjador social

Dinars per a persones grans.

Programa Municipal de Lleure per a la Gent Gran

Propostes que busquen conservar la salut física i psíquica de les persones grans.

Punt d’Informació de la Gent Gran

Espai de referència per a les persones grans del Prat.

Residència assistida

Acolliment d’assistència integral per a persones grans.

Residència municipal d'avis Penedès

Idònia per a persones grans amb un grau baix de dependència.

Servei bàsic d’atenció social

Conjunt coordinat d’accions professionals per a la inclusió social de les persones.

Teleassistència domiciliària

Servei per donar resposta ràpida a emergències dins del domicili.