Valoració i revisió del grau de dependència

Què és el servei? 

És un servei en què diversos equips multidisciplinaris tenen la missió de valorar la dependència, d’acord amb els barems que fixa la Llei 39/2006, de la Generalitat de Catalunya.

Què ofereix?

  • Valoració tècnica de la dependència.
  • Emissió de proposta de grau i nivell de dependència.

A qui s’adreça?

A persones de qualsevol edat que es trobin en situació de dependència segons el que estableix la Llei 39/2006 i que resideixin al Prat de Llobregat.

Com s’hi pot accedir?

Presencialment, a través de la tramitació dels serveis bàsics d'atenció social, dirigint-se a la Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS)

Cost del servei

Gratuït.

Temes relacionats

Transport adaptat

Servei esporàdic o fix per respondre a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.

  •