Recollida de contenidors

Tríptic reciclatge (pdf - 2136066 bytes)

Què és el servei?

El servei de recollida dels residus amb contenidors en superfície disposa de 1.300 contenidors a la ciutat, agrupats en més de 210 illes ecològiques. Aquests contenidors estan destinats a recollir els residus generats als domicilis i als comerços.

Els residus domèstics es recullen de forma selectiva. Cal separar:

• Paper i cartró: Caixes, envasos de cartró PLEGATS i paper de tot tipus: diaris, revistes, sobres, llibretes sense espiral, bosses de paper, envasos de cartró per a ous, paper d’embalatge o de regal...Es dipositen dins dels contenidors de color blau, ben plegats i sense bosses de plàstic. 

• Envasos de vidre: ampolles de begudes, pots de conserves o de iogurt, pots de cosmètica o perfums... Es dipositen dins dels contenidors de color verd, buits, sense taps, xapes ni bosses de plàstic.

• Envasos de plàstic, de metall, mixtos o de fusta: brics plegats, embolcalls i bosses de plàstic, tapes i taps metàl·lics, etiquetes, aerosols (desodorants, laques, netejadors, per exemple), llaunes, paper d’alumini, safates de porexpan... Es dipositen dins dels contenidors de color groc, buits i aixafats.

• Residus orgànics (restes vegetals o de menjar): Restes de carn, peix, fruita i verdura, closques d’ou, de marisc i de fruites seques, bosses d’infusions, marro de cafè, restes de plantes, rams marcits i herbes, i també excrements d’animals, paper de cuina brut, tovallons de paper, taps de suro... Es dipositen als contenidors amb tapa marró (Campanya recollida orgànica Generalitat de Catalunya  https://www.residuonvas.cat )

• Resta residus que no van als altres contenidors: burilles de tabac, xiclets, compreses, bolquers, pols d’escombrar, cotó fluix, bolígrafs, llapis usats, restes de fusta... Es dipositen dins dels contenidors de color gris.

Per al bon funcionament del servei, no abandoneu residus al voltant dels contenidors ni els dipositeu a les papereres.

Més informació sobre el tractament de residus:  https://www.amb.cat/s/web/ecologia/residus/gestio/tractament.html

 

Pels trastos vells, disposeu del servei GRATUÏT de recollida de mobles i estris vells. Podeu sol·licitar-lo trucant al 934 794 544 o via web

Serveis relacionats

Recollida de mobles i estris vells

Servei gratuït de recollida de mobles i estris vells.

Recollida de cartró comercial

Servei de recollida del cartró que es genera als comerços de la ciutat.

Recollida de roba

Servei de recollida de roba.