Recollida d'oli de cuina usat

Oli vegetal

Plànol oli (jpg - 3039950 bytes)

Què és el servei?

Servei de recollida de l’oli de cuina usat amb la finalitat d’evitar que vagi a les clavegueres i contamini l’aigua. Un litre d’oli vessat a l’aigüera pot contaminar 1.000 l d’aigua i encareix el cost de la depuració.

Què ofereix?

Recollida d'oli de cuina usat, a través de 48 contenidors específics.

A qui s’adreça?

Ciutadania en general.

Com s’hi pot accedir?

Dipositeu l’oli vegetal de cuina usat en una ampolla de plàstic (com les de refresc o d'aigua) en algun dels contenidors situats a la ciutat.

Cost del servei

Gratuït.

Altres

Aquest i altres residus també es recullen a la deixalleria municipal.

Serveis relacionats

Recollida de cartró comercial

Servei de recollida del cartró que es genera als comerços de la ciutat.

Recollida de mobles i estris vells

Servei gratuït de recollida de mobles i estris vells.

Recollida de roba

Servei de recollida de roba.

Recollida de contenidors

Servei de recollida separada dels residus generats als domicilis i als comerços.