Recollida de mobles i estris vells

Què ofereix?

La recollida de mobles i estris vells a domicilis particulars.

El servei només està dedicat a la recollida de mobles i estris domèstics. No es retiren:

•  els elements provinents d'obres (vidre, sanitaris, runa, etc.),

•  l'esporga dels arbres i jardins particulars,

•  productes específics (fluorescents, pintures, dissolvents, piles i olis),

•  aparells elèctrics i electrònics,

•  ni andròmines que tinguin un volum superior a 1 m³.

 

Tots aquests residus es recullen gratuïtament a la Deixalleria Municipal.

 

A qui s’adreça?

Servei exclusiu per a particulars, no per a comerços ni indústries.

 

Com s’hi pot accedir?

Sol·liciteu-lo per Internet a través de la Seu Electrònica, de manera presencial a l’Oficina d’Informació i Atenció a la Ciutadania (OIAC) o per telèfon trucant al 934 794 544. El servei es realitza de dilluns a dissabte.

 

Cost del servei

Gratuït.

 

Altres

Aquest i altres residus també es recullen a la deixalleria municipal.

 

Com funciona?

Un cop sol·licitat el servei, els mobles i estris vells s'han de deixar desmuntats dins de la porteria de l'edifici la nit abans del dia de la recollida o, en cas d'habitatges unifamiliars, al costat de la porta d'entrada.

Excepcionalment, si la porteria és estreta, es deixen a la vorera vigilant que no dificultin el pas dels vianants (mínim 90 cm). Si la vorera també és estreta s'han de deixar a la calçada entre cotxes o aprofitant les cantonades, places o similars.

El servei es realitza de 7.15 a 13.15 h i no es confirma l’hora exacta de recollida. Per entrar a la porteria de l’edifici es truca al pis del veí que l’ha sol·licitat.


Serveis relacionats

Recollida de contenidors

Servei de recollida separada dels residus generats als domicilis i als comerços.

Recollida de cartró comercial

Servei de recollida del cartró que es genera als comerços de la ciutat.

Recollida de roba

Servei de recollida de roba.

Recollida d'oli de cuina usat

Servei de recollida d'oli de cuina usat.