El teu carrer: Pl. Pintor Grau Sala

Emili Grau Sala (Barcelona 1911-1975) fou un reconegut pintor que va destacar també com a creador d’escenaris teatrals, litografies i com a excel·lent il·lustrador tant de cartells com de llibres. Va compaginar la seva formació autodidàctica amb l’assistència a classes de l’Escola de Belles Arts.  

L’any 1936 es va casar amb la també pintora Ángeles Santos Torroella, amb la que tindrà un fill, el futur pintor Julià Grau Santos. A l’inici de la Guerra Civil, s’instal·là a París, on es convertirà en una de les figures essencials de l’Escola de París.

La seva obra es caracteritza per la vivacitat cromàtica i lluminositat, denotant una important influència de l’impressionisme. Els temes tractats amb més freqüència seran l’oci, l’entreteniment i la vida domèstica.

El 1936 se li atorgà un dels primer premis més prestigiosos del món de l’art: els premis Carnegie.

A partir de la seva mort, l’any 1975, es va recuperar la seva obra i es van realitzar nombroses exposicions pòstumes a Barcelona i  Madrid. 

La seva vinculació amb el Prat és molt estreta.  A la mort del seu pare, el dibuixant Joan Grau Miró, Emili es traslladà a viure a la casa dels seus oncles materns, Dolors Sala i Rossend Soler. Durant un temps va residir a la torre del costat de l’estació, actual escola La Seda.

A la imatge podem veure un dels millors cartells de la Festa Major del Prat,  encarregat a Emili Grau Sala, per l’ajuntament del Prat, el 1935. Aquest cartell es tornà a emprar l'any 1958 i va ser objecte d’una manipulació important per tal de castellanitzar-lo. El 1985 s’utilitzà per fer un homenatge a l’artista.  

El Ple municipal, de 2 d’octubre de 1979, va aprovar la denominació de Plaça Pintor Grau i Sala a l’antiga Plaça de l’Estació.