El teu carrer: Músic Blai Carmona

Blai Carmona i Parera va néixer al Prat el 2 d’octubre de l’any 1910. Havia format part de l’orquestra de Pau Casals, de l’orquestra Municipal de Barcelona i de la del Gran Teatre del Liceu (com a primer violí). Havia tocat també en d’altres orquestres que amenitzaven actes.

Fou deixeble d’Enric Casals, Joaquim Constans i Cassià Casademont. Dirigí al Prat el cor “Les Flors” des de 1935, i el cor “Lo Llobregat” des de 1936 al 1939. Va morir el 22 de juny de 1955.

El veïns del carrer Ferran Puig li van dedicar una placa que es pot veure a la casa on va nèixer, al carrer de Ferran Puig 23

El Ple municipal de 3 de juliol de 1969,  li va dedicar un carrer (calle de Blas Carmona Parera). El 7 d’octubre de 1980 s’aprova el canvi de denominació de diverses vies, i passà a anomenar-se carrer del Músic Blai Carmona.