El teu carrer: Manuel Bertrand

12_retrat_manuel_bertrand0001.jpg

Aquest carrer està dedicat a Manuel Bertrand i Salsas (1848-1911), un  important capitalista barceloní fabricant de teixit. Manuel Bertrand, vinculat familiarment a la indústria cotonera, va crear i participar en un important nombre d’empreses de diferents sectors que li van generar grans ingressos.  A més del tèxtil també va tenir una fàbrica de sucre i va participar en tota la infraestructura per establir la producció d’electricitat dels Pirineus lleidatans a Barcelona. Va formar part de societats bancàries i va ser conseller de la Sociedad General Azucarera de España i de la Unión Algodonera Española, entre altres càrrecs.

Al Prat, comprà un important volum de terres per dedicar a l’explotació agrícola i ramadera, així com també al lleure i repòs de tota la família. Una de les finques que va adquirir va ser La Ricarda. Aquesta finca havia estat propietat de la Casa de la Maternitat de Barcelona i, afectada pel procés desamortitzador, va ser subhastada l’any 1865. Després de passar per diversos propietaris, entre els quals destacà Ferran Puig, va ser adquirida per Manuel Bertrand.

Entre 1909 i 1910 Manuel Bertrand inicià la construcció de la Granja de la Ricarda, la que seria la granja dedicada a l’explotació lletera més important de Catalunya. Amb el temps, l’edifici va quedar afectat per les obres d’ampliació de l’Aeroport. L’Ajuntament del Prat i AENA van arribar a un acord per reconstruir-lo de nou en un altre lloc i cedir-lo al municipi. Actualment el podem veure al costat de la carretera de la Platja.

Tot i que l’aprovació de l’obertura del carrer es va fer durant els anys vint, del segle passat, el carrer ja apareixia projectat al plànol del Pla de l’eixample de 1916, amb el nom de carrer de “las Delicias”.