El teu carrer: Estany de la Magarola

estany_magarola

Març 2015

Si alguna cosa diferencia al nostre municipi d'altres municipis del delta del Llobregat, és el fet que el seu terme es trobi totalment dins del Delta. Aquesta terra, marcada pels canvis constants del curs del riu Llobregat al llarg dels temps, va fer que adquirís una fisonomia molt singular, caracteritzada per la presència de diversos estanys, alguns d'ells força importants pel que fa a les dimensions i a la riquesa natural que representaven, sobretot per a l'activitat de la pesca.  

Un d'aquests estanys és el conegut com l'Estany de la Magarola, petita llacuna situada a prop de l'edifici del Semàfor, que ja apareixia documentada el 1762, al Mapa del Obispado  de Barcelona. Delineado por don Francisco Xavier  de Garma y Durán, publicat el 1774 (a Andreu de Palma. Prat de Llobregat. Ensayo Histórico. reedició 2009). Originàriament era un estany tant gran com el seu veí, l'estany de la Ricarda, però va ser dessecat en bona part per dedicar els terrenys a l'agricultura. Avui dia, desapareguda l'activitat agrícola en bona part d'aquesta zona, la vegetació natural pròpia ha tornat a ressorgir, i podem veure al voltant de la bassa plantes típiques del Delta.

Com a testimoni d'aquesta riquesa natural, l'Ajuntament va acordar posar noms d'estanys a alguns carrers del Prat, aquest va ser el cas del carrer que tractem aquest mes: el carrer de la Magarola. Inicialment, el carrer s'havia dit Calderona, fent referència a una serralada de la Comunitat Valenciana, i va ser al Ple municipal del 7 de desembre de 1982 quan es va aprovar el canvi de nom.

El carrer de la Magarola està situat a l'espai delimitat pel carrer Lleida, la plaça de Catalunya i les avingudes de Pompeu Fabra i del Remolar. La urbanització de tota aquesta zona es va fer a partir de gran projectes, amb l'edificació de blocs grans i molt alts, que es van iniciar els anys setanta i es van completar els vuitanta, és una zona que es pot identificar amb facilitat perquè tots els carrers porten nom d'estany.