Què és?

És un òrgan de participació comunitària per a l’assessorament, consulta, proposta i informe en matèria de Salut Pública. L’objectiu principal és vincular a totes les institucions, entitats, i col·lectius relacionats amb la salut en les polítiques de salut local.

Quan es va constituir?

21 desembre 2016

Qui en forma part?

- Presidència:  Regidora de Salut Pública, Benestar Animal i Consum

- Vicepresidència: Tinenta d’alcalde de l’ Àrea de Benestar, Polítiques d’Igualtat i Ciutadania

- Vocals:

 • Un o una representant designat per cada grup polític que tingui representació municipal.
 • Un o una representant de cada una de les entitats empresarials i dels sindicats.
 • Un o una representant de cada una de les associacions veïnals.
 • Dos representants de l'àmbit de les entitats socials.
 • Un o una representant de cada una de les entitats de l'àmbit de la salut.
 • Un o una representat del departament de Salut de la Generalitat.
 • Un o una representant de l'Agencia de Salut Pública de Catalunya.
 • El/la responsable d'Atenció Primària de l'Àrea Territorial
 • El/la responsable d'Atenció Primària del Prat de Llobregat
 • Un representant de l'Hospital Universitari de Bellvitge.
 • El/la responsable del Centre de Salut Mental d'Adults
 • El/la responsable del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
 • Un o una representant dels col·legis professionals de l'àmbit de la salut.
 • Dos representants tècnics de la Regidoria de Salut Pública.

-Secretari: El cap de secció de Salut Pública, Benestar Animal i Consum de l'Ajuntament.

Calendari de reunions

1 sessió ordinària anual

Contacte

Secretaria del Consell Municipal de Salut

Reglament

Notícies

Veure totes

divendres, 13 novembre, 2020 - 09:00

El Consell Municipal de Salut analitza la situació del Prat

A la darrera reunió d'aquest òrgan consultiu de participació, celebrada l...

dimarts, 30 gener, 2018 - 09:00

La cardioprotecció i els projectes innovadors centren l'interès del Consell Municipal de Salut

El 1r Pla local de salut és una oportunitat per al treball comunitari i la...
El Consell de Salut ha constituït una comissió de treball per a la cardioprotecció al Prat.

dimarts, 4 juliol, 2017 - 10:15

El Consell de Salut constitueix un grup per potenciar la cardioprotecció al Prat

Instal·lació de desfibril·ladors en espais públics, formació de personal i...
Consell Municipal de Salut

dijous, 22 desembre, 2016 - 09:30

Es constitueix el Consell Municipal de Salut del Prat

L'objectiu principal d'aquest nou òrgan és promoure la participació col...