Criança

Principalment, es tracten de serveis d'atenció a les famílies amb infants de 0 a 3 anys que ofereixen suport a la criança i a la educació dels fills i filles.
Estan centrats en els infants i orientats a les famílies. Són espais de trobada entre famílies i infants acompanyats per professionals experts en la petita infància.

 

La persona facilitadora d'aquest àmbit és:

Blanca Castillo (efamiliarblaveta@elprat.cat)

93 479 45 20 

Horari de contacte: de dilluns a divendres de 9 a 11:30h 

Recomanació actiu criança

Recomanació actiu criança (pdf - 161679 bytes)