I Pla local de Salut


Tags: salut

El I Pla Local de Salut, és una eina per dissenyar i planificar actuacions que permetin millorar, promoure i protegir la salut de la ciutadania de forma equitativa i eficient. Quan parlem de salut, sovint pensem en afeccions o malalties. Però hem d’entendre la salut d’una manera molt més àmplia, com un estat de benestar físic, mental i social. La millora de la salut de la població no passa per incrementar únicament els serveis sanitaris, sinó que té a veure amb els estils de vida, les condicions mediambientals i altres mesures polítiques, econòmiques i socials. La salut, doncs, té una dimensió mediambiental, esportiva, de serveis socials i educatius, i fins i tot econòmica. L’estratègia per desenvolupar accions amb aquesta visió és disposar d’un Pla de Salut

El Consell municipal de salut ha creat un comissió de treball per treballar el tema, s’ha reunit i ha fet un taller per establir prioritats, aviat publicarem les conclusions per començar a treballar.

5 Projectes tractors

Espai web

La prescripció social és un mecanisme que, des de l’atenció primària o d’altres serveis a les persones, proporciona alternatives no sanitàries a persones usuàries provinents de diferents àmbits de la comunitat, activitats amb incidència en la millora de la salut física o mental. Els objectius del projecte és elaborar el catàleg d’activitats o mapa d’actius comunitaris i formar professionals en els criteris de derivació i orientació inicial; vincular les persones amb determinades necessitats de salut a activitats i serveis comunitaris que els ajudin a millorar la salut i el benestar.

La prescripció social és una eina de suport per a professionals de la salut que proporciona alternatives no sanitàries existents al Prat d’activitats amb benefici per a la salut física o mental, com ara activitats fisicoesportives, culturals, d’oci o de caràcter social. El sistema de derivació estarà integrat en el d’atenció primària, funcionarà com una “recepta” d’activitat i disposarà d’un sistema per al seguiment del professional prescriptor.  Com a eina de derivació, el projecte s’adreça a professionals d’atenció primària, d’altres serveis de salut i assistencials, i d’atenció a les persones. Per a la recepció final del servei, el programa s’adreça a tota la ciutadania. N’està prevista la implantació durant el segon trimestre de 2019.

Vídeo xerrada sobre Prescripció Social al Prat

Des del darrer trimestre de 2017, en el marc de l’“Aula de salut”, la formació en clau de promoció de la salut  s’ha ampliat a col·lectius no formals, entitats, professorat i també a famílies, a fi que tothom comparteixi coneixements sobre la millora de la salut per fer-la universal i accessible, ja que les desigualtats socials, culturals i econòmiques condicionen el fet de poder gaudir d’una bona salut, i que les opcions saludables s’erigeixin com les més atractives. Més informació a l'apartat web Aula de salut

L’educació per a la salut ha de ser un procés universal que abasti a totes les persones, així com les iniciatives de promoció de la salut. No obstant, per complir amb el principi d’equitat, la intensitat de les intervencions no ha de ser la mateixa per a totes les persones. És per això que posarem en marxa programes d’alt impacte per dur a terme accions realment transformadores i no només d’informació i educació. Accions transversals i comunitàries, amb la participació de diversos agents en cada actuació, per tal de reduir les desigualtats en salut i provocar canvis significatius en les persones i les famílies que perdurin en el temps, com ara el projecte pilot Infants actius, incorporat recentment. 

L'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC) té la missió d'afavorir la transparència, el retiment de comptes i la generació de coneixement del sector salut a Catalunya, i posa a disposició de persones gestores, professionals, estudioses, ciutadania i administració la informació necessària amb imparcialitat, credibilitat i rigor. En l’àmbit local cal un observatori que posi el focus en el sistema sanitari, que serveixi per vetllar per la qualitat de l’assistència que rep la ciutadania, per conèixer l’estat dels recursos existents i per gestionar l’actualització constant dels indicadors de salut principals.  

Estratègia local de salut mental comunitària. El projecte neix de la necessitat d'abordar la salut mental des d’una perspectiva comunitària, imprescindible per encarar la complexa realitat de la salut mental, d’acord amb les darreres tendències i models promoguts pels organismes sanitaris mundials i amb la nostra pròpia realitat local. Des de fa quasi deu anys l’Ajuntament del Prat coordina una Xarxa de Salut Mental, que té un caràcter interdisciplinari, en la qual participen professionals municipals de l’àmbit de la salut pública i l’acció social, juntament amb professionals de salut mental del Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA), el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i els Equips d’Atenció Primària, entre d’altres. Recentment s’hi han incorporat altres agents -educació, jutjats- i s’ha constituït com a Taula Local.  

Acte de presentació (1 de març de 2019)

 

Documents Pla de Salut aprovat pel Ple municipal el 12 desembre de 2018

Notícies

Veure totes

divendres, 11 desembre, 2020 - 12:15

L’Aula de Salut es reinventa

El format virtual, una oportunitat
Banner Estas be Salut mental

dimarts, 6 octubre, 2020 - 10:30

El Prat aposta per cuidar la salut mental en comunitat en el context d’incertesa de la Covid

La campanya municipal “Parlem, escoltem, ens cuidem?” vol sensibilitzar la...

Participació

L'Ajuntament presenta el Pla Local de Salut 2018-2023

Acte de presentació I Pla Local de Salut (27 novembre 2018)

La prescripció social centra una xerrada al Centre Cívic Sant Jordi - Ribera Baixa

Jornada I Pla local de Salut (12/04/2018)