Control i prevenció de la legionel·la

control legionel·la

Què és el servei?

L'Ajuntament elabora i manté el cens de les torres de refrigeració i condensadors evaporatius de la ciutat, en tant que instal·lacions considerades d'alt risc per a la propagació de la legionel·la. L'Agència de Salut Pública de la Generalitat és la responsable de realitzar les inspeccions a aquestes instal·lacions i a d’altres com hotels i centres esportius que també es consideren d’alt risc.

A més, l'Ajuntament s'encarrega dels controls analítics de les instal·lacions municipals i del control sanitari de les fonts ornamentals, els regs per aspersió i altres circuits d'aigua, que es consideren instal·lacions de baix risc en la propagació de la legionel·la. Així, l'Ajuntament col·labora amb l'Agència de Salut Pública en la investigació de brots de legionel·losi.

Què ofereix?

El servei en qüestió vetlla per evitar riscos per a la salut de la ciutadania, així com pel compliment del Reial Decret 865/03 i del Decret 352/00.

Amb quina periodicitat?

Anualment, les instal·lacions que disposen de torres de refrigeració i condensadors evaporatius han de passar una revisió per un organisme extern (ECA). La documentació corresponent a la revisió la fan arribar a l'Ajuntament, que en porta el control. En el cas d’altres instal·lacions d'alt risc, com ara hotels, la revisió és cada 4 anys.

Sobre la legionel·la

La inhalació d'aerosols contaminats és la via d'entrada de la legionel·la al nostre organisme. Aquests aerosols provenen d'instal·lacions amb capacitat de produir microgotes d'aigua amb el bacteri, que s'introdueix a les vies respiratòries. Respecte a les instal·lacions de subministrament d'aigua, l'aerosol es crea a les aixetes i els capçals de les dutxes.

Serveis relacionats

Control sanitari de les piscines d'ús públic

Vigilància sanitària mensual de les piscines d'ús públic.